Fylkesmannens fagdag for barnehageansatte 2019

Dato:
7. februar 10:00 - 15:30
Sted:
Arendal kulturhus, "Store Torungen"
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Alle ansatte i barnehage i Aust- og Vest-Agder
Påmeldingsfrist:
15.12.2018 23:59:00
(Foto: pixabay.com)

Tradisjonen tro, arrangerer Fylkesmannen fagdag for barnehageansatte den første torsdagen i februar.

I følge rammeplanen skal barnehagen fremme et inkluderende og stimulerende miljø hvor alle barn skal oppleve å bli sett og kan delta i lek. Miljøet skal støtte opp om lyst til å leke, utforske, lære og mestre.

Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. (Barnehagens verdigrunnlag; Livsmestring og helse)

Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av på å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet...   (Ingrid Lund m.fl. (2015) Hele barnet – hele løpet)

Hvordan barnehagen kan forebygge, avdekke og stoppe mobbing/ utestengning? Hvilket ansvar har barnehagene? Hva er gode arbeidsmåter og tiltak?

Dagen arrangeres i samarbeid med det regionale arbeidet i satsingen «Inkluderende barnehage og skolemiljø» hvor 20 av 30 kommuner i Aust- og Vest-Agder deltar.

Kursholdere:

 

Kjersti Botnan Larsen -rådgiver på barnehage, skole og skolemiljø

Kjersti Botnan Larsen -rådgiver på barnehage, skole og skolemiljø (Foto: Barneombudet.no)

Nina Turøy, barnehagestyrer, Knappskog barnehage, Fjell kommune

Nina Turøy, barnehagestyrer, Knappskog barnehage, Fjell kommune (Foto: Fjell.no)

Marianne Godtfredsen, rådgiver i oppvekstdirektørens stab, Kristiansand kommune

Marianne Godtfredsen, rådgiver i oppvekstdirektørens stab, Kristiansand kommune (Foto: Marianne Godtfredsen)

VELKOMMEN TIL FYLKESMANNES FAGDAG FOR BARNEHAGEANSATTE!

 

Legg til i egen kalender
Dato:
7. februar 10:00 - 15:30
Sted:
Arendal kulturhus, "Store Torungen"
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Alle ansatte i barnehage i Aust- og Vest-Agder
Påmeldingsfrist:
15.12.2018 23:59:00