Invitasjon til Klimasats workshop

Dato:
21. januar 11:00 - 14:00
Sted:
Bystyresalen i Kristiansand (ved siden av Rådhuskvartalet), Festningsgata 28, Kristiansand
Ansvarlig:
Klimapartnere, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Kommuner, fylkeskommuner og (inter)kommunale foretak på Agder
Påmeldingsfrist:
17.01.2019 12:00:00

Vi inviterer til workshop for å forberede gode søknader om tilskudd til klimatiltak i kommunene før fristen 15. februar 2019. Miljødirektoratet kommer for å gi oss tips og råd.

Velkommen til Klimasats-workshop i Kristiansand, mandag 21. januar 2019

Den 21. januar ønsker Klimapartnere, i samarbeid med fylkeskommunene og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder velkommen til ny workshop om «Klimasats». Regjeringen tildeler inntil 200 millioner kroner til klimatiltak i kommunene i 2019. Søknadsfristen, 15. februar 2019, nærmer seg raskt og som i fjor ønsker vi å få mange gode søknader fra Agder.

Også denne gangen vil vi få besøk fra Miljødirektoratet som vil dele erfaringene fra forrige runde, gi oss verdifulle råd og tips, og svare på de fleste spørsmål vi måtte ha.  Vi får også høre erfaringer fra kommuner som har gjennomført «Klimasats»-prosjekter, og du kan få testet egne ideer, søke samarbeid og dele erfaringer med andre.

Målgruppe

Målgruppen for denne workshopen er lokale og regionale politikere, ansatte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak som ønsker å redusere egne klimagassutslipp.

Hva er Klimasats?

«Klimasats» er tilskuddsordningen for å fremme klimagassreduserende løsninger i kommunesektoren. Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke, og gjerne i samarbeid med næringslivet.

Gjennom «Klimasats» tildeler regjeringen kommunene inntil 200 millioner kroner til tiltak som fører til reduserte klimagassutslipp. Så langt har «Klimasats» støttet over 500 ulike prosjekter og utgjort et viktig bidrag til å fremme klimavennlige løsninger i kommunesektoren.

Ordningen gir store muligheter for tiltak og prosjekter på følgende områder:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring av tiltak
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

De beste prosjektene og ideene er de som bidrar til størst utslippsreduksjon, har overføringsverdi og bidrar til nyskaping. Ladestasjoner for kommunale tjenestebiler kan støttes med inntil kr 20 000 per punkt.

Hensikten med workshopen er å bidra til at kommunene på Agder sender mange og gode søknader til Klimasats-midlene. På workshopen vil en kunne presentere prosjekter, få nye ideer, lære noe nytt, knytte kontakter og etablere nye samarbeid.

Vi anbefaler at alle leser Miljødirektoratets informasjon om «Klimasats» på Miljøkommune.no før en søker. Følg denne lenken for mer informasjon: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/.

Program:

10.30 – 11.00: Registrering
11.00 – 12.00: Litt om klimaarbeid på Agder –
Klimaveikart Agder v/Prosjektleder Ragnhild Hammer, Arendal kommune
Erfaringer med Klimasats i Agder.
Litt om andre støtteordninger, bl.a. Fylkesmannens prosjektskjønn
12.00 – 12.30: Lunsj
12.30 – ca. 13.15: Presentasjon av «Klimasats»; erfaringer, prioriteringer for 2019 og tips. Info om Tilskudd til Klimatilpasning. Ved Marit Hepsø, Miljødirektoratet
13.15 – ca. 14.00: Workshop – Parallellsesjoner med kort innledning: Bygg, transport, arealplanlegging og mat og landbruk.

 

Det er viktig at alle som kommer har forberedt seg. Det er kort tid igjen til søknadsfristen, og vi minner om at tiltakene som omsøkes skal være politisk forankret (intensjonsvedtak holder).

Påmelding:

Meld deg på innen torsdag 17. januar kl. 12 ved å bruke skjemaet under:

Arrangementet er gratis. Vel møtt til en spennende og forhåpentligvis innbringende dag for klimaet!

2019 Klimasats-workshop

Dato:
21. januar 11:00 - 14:00
Sted:
Bystyresalen i Kristiansand (ved siden av Rådhuskvartalet), Festningsgata 28, Kristiansand
Ansvarlig:
Klimapartnere, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Kommuner, fylkeskommuner og (inter)kommunale foretak på Agder
Påmeldingsfrist:
17.01.2019 12:00:00