Framtidsbygda 2018

Dato:
12. oktober 09:30 - 15:30
Sted:
Åmli, kommunehuset
Ansvarlig:
Fylkeskommunene, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Åmli kommune
Målgruppe:
Politikere og ansatte som arbeider med bygdeutvikling i kommuner, etater og organisasjoner

Gull av grønne skoger – hvordan skape bærekraftig vekst i indre Agder? I år blir denne tradisjonsrike konferansen innen bygdeutvikling arrangert 12. oktober i Åmli.

Hvordan skal indre Agder utvikle seg og vokse i nye Agder?

Indre Agder er rikt på ressurser – fornybare ressurser som blir enda viktigere i fremtiden. Dette unike grunnlaget kan utnyttes til å skape vekst der hvor ressursene faktisk er. Hva må til for å skape attraktive samfunn i distriktene, og hvilke tanker har våre politikere om å ta hele regionen i bruk?

Framtidsbygda 2018 diskuterer og problematiserer innlandets rolle inn i nye Agder.

Lenke til program.

Lenke til påmeldingsside hos Aust-Agder fylkeskommune.

Påmeldingsfrist: 5. oktober 2018.

Konferansen er gratis.

Spørsmål om konferansen kan rettes til
Kari Huvestad, kari.huvestad@austagderfk.no, tlf. 916 146 77.

Dato:
12. oktober 09:30 - 15:30
Sted:
Åmli, kommunehuset
Ansvarlig:
Fylkeskommunene, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Åmli kommune
Målgruppe:
Politikere og ansatte som arbeider med bygdeutvikling i kommuner, etater og organisasjoner