Fagmøte lov om sosiale tjenester

Dato:
17. oktober 09:30 - 14:30
Sted:
Hotell Scandic Sørlandet, Sørlandsparken (det gule hotellet)
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Ansatte på NAV lokal kontor med fagansvar for lov om sosiale tjenester i NAV
Påmeldingsfrist:
09.10.2018 15:00:00

Fylkesmannen inviterer til fagmøte for de som har fagansvar for lov om sosiale tjenester på NAV kontor i Agder-fylkene.

 

 

På dette fagmøtet har vi fokus på tema som gjelder saksbehandling av søknader etter lov om sosiale tjenester i NAV. Ved å samle fagansvarlige ønsker vi erfaringsutveksling på tvers av kommuner og fylkesgrense. Dersom det er andre tema dere ønsker vi skal ta opp i tillegg til det som står nedenfor, kan dere melde det inn til vårt kontor innen 09.10.18.

Fagtema:

  • Kort oversikt over antall klagesaker etter sosialtjenesteloven behandlet hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (fordelt på kommuner/sammenlignet med hele landet)
  • Aktivitetsplikt for personer under 30 år. Fylkesmannen ønsker å få bedre kjennskap til NAV sine erfaringer. Fylkesmannen informerer om klagesaker som er behandlet  
  • Barneperspektivet i vurdering av økonomisk stønad til barnefamilier
  • Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Fylkesmannen ønsker å få bedre kjennskap til hvordan KVP prioriteres
  • Diverse tema, eksempelvis: kontoutskrift og ny personvernlovgivning, Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret, Rundskriv G-27/2017 – Samarbeid mellom kommunen og NAV om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.

 

Vi legger opp til dialog rundt temaene, og setter stor pris på engasjement fra deltagerne!

Påmeldingsfrist: 09.10.18

Dato:
17. oktober 09:30 - 14:30
Sted:
Hotell Scandic Sørlandet, Sørlandsparken (det gule hotellet)
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Ansatte på NAV lokal kontor med fagansvar for lov om sosiale tjenester i NAV
Påmeldingsfrist:
09.10.2018 15:00:00