Fagdag rus og psykisk helse Setesdal 2018

Dato:
16. oktober 08:30 - 15:00
Sted:
Evjemoen kino og scene
Ansvarlig:
John A. Horve, LMT Setesdal
Målgruppe:
Deg som arbeider med eller har interesse for menneske, ungdom eller vaksne. Tilsett i skule, barnehage, helse og omsorg, NAV, brukar- og pårørandeorganisasjonar, ARA og klinikk for psykisk helse Sørlandet sykehus eller er pårørande sjølv.
Påmeldingsfrist:
05.10.2018 16:00:00

Årets fagdag i Setesdal vert 16. oktober, og born som pårørande står i fokus.

Fagdagen er gratis, og det vert servert ein enkel lunsj. (Dersom påmeldt deltakar ikkje møter, belastast kr 400.)

Påmeldingsfrist er 1. oktober 2018.

Program:

08.30–09.00 – Registrering og kaffi

09.00–09.10 – Velkommen

09.10–09.50 – Frode Dunsæd / Sara Ruenes Bakken

09.50–10.00 – Pause

10.00–10.40 – Frode Dunsæd / Sara Ruenes Bakken

10.40–10.50 – Pause

10.50–11.45 – Helsesista

11.45–12.45 – LUNSJ

12.45–13.30 – Marius Sjømæling

13.30–13.45 – Pause

13.45–14.45 – Marius Sjømæling

For nærare presentasjon av dei ulike foredragshaldarane sjå vedlagte informasjon og program.

Spørsmål knytta til fagdagen kan rettast til:

John Horve, tlf. 916 84 694, epost: john.horve@e-h.kommune.no

Påmelding:

Dato:
16. oktober 08:30 - 15:00
Sted:
Evjemoen kino og scene
Ansvarlig:
John A. Horve, LMT Setesdal
Målgruppe:
Deg som arbeider med eller har interesse for menneske, ungdom eller vaksne. Tilsett i skule, barnehage, helse og omsorg, NAV, brukar- og pårørandeorganisasjonar, ARA og klinikk for psykisk helse Sørlandet sykehus eller er pårørande sjølv.
Påmeldingsfrist:
05.10.2018 16:00:00

Dokumenter