Lenke til arkiv kurs og konferanser FM Aust-Agder.

Lenke til arkiv kurs og konferanser FM Vest-Agder.

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2018
05. sep - 14. des 36 - 50 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kurs og gruppeveiledning for LIS1-leger høsten 2018 Se kursoppslaget
desember 2018
18. des 51 Bynett Sør, NIVA, UiA, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Vann i by i et våtere og villere klima: Utfordringer og mulige løsninger Uglandsstua, Universitetet i Agder, Grimstad
januar 2019
23. jan - 24. jan 4 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkesmannen i Rogaland og Kompetanse Norge Regional samling forberedende voksenopplæring Quality Hotel Residence Sandnes
29. jan 5 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagdag innen fagfeltene rehabilitering/habilitering Scandic Hotell Sørlandet, Sørlandsparken
februar 2019
07. feb 6 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fylkesmannens fagdag for barnehageansatte 2019 Arendal kulturhus, "Store Torungen"
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
05. sep - 14. des Kurs og gruppeveiledning for LIS1-leger høsten 2018
18. des Vann i by i et våtere og villere klima: Utfordringer og mulige løsninger
23. jan - 24. jan Regional samling forberedende voksenopplæring
29. jan Fagdag innen fagfeltene rehabilitering/habilitering
07. feb Fylkesmannens fagdag for barnehageansatte 2019