Konferanse om digitale konsekvenser av regionreformen

Regionreformen gir blant annet konsekvenser for de mange offentlige IKT-systemene i kommunene, også i de som ikke berøres av kommunereformen. Fylkesmannen var nylig medarrangør på en konferanse om dette for kommunene i Agder.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, KS Agder og Kartverket arrangerte nylig en konferanse om regionreformen. Formålet med konferansen var å sette fokus på digitale konsekvenser av regionreformen og å bidra til at temaet nå settes på dagsorden i alle kommuner på Agder, også de som ikke berøres direkte av den parallelle kommunereformen.

Det var også en målsetning å få synliggjort og aktualisert ulike utfordringer i IKT –systemer innenfor offentlig sektor i forbindelse med regionreformen. Alle kommuner i Agder som blir berørt av reformen var invitert.

Du finner omtale av konferansen og alle presentasjonene fra den, på nettsidene til Statens kartverk.