Green Yard AS - søknad om tillatelse til opphugging av skip mm. i Kvinesdal kommune


Høringsfrist 08. oktober 2018 15:45

Green Yard AS har søkt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om tillatelse til å ta imot, demontere/hugge og lagre skip i Kvinesdal kommune.

Green Yard ønsker å starte virksomhet ved Kvina Verft Kvinesdal. Virksomheten vil motta og hugge skip og rigg. Aktivitetene vil foregå innendørs.

Det er søkt om å ta imot 30 000 tonn skip og rigg per år.

Søknaden kan lastes ned i sin helhet i kolonnen til høyre.

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i perioden 10.9.2018 – 8.10.2018. Ta kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling dersom søknaden ønskes oversendt pr brev.

Eventuelle kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no, eller Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. Frist for å gi uttalelse er 8. 10.2018.