Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder får nytt navn

Kongen i statsråd vedtok fredag navnene på de sammenslåtte fylkesmannsembetene fra 1. januar 2019. Vi blir til Fylkesmannen i Agder.

Her er oversikten over de nye navnene på sammenslåtte embeter:

Det midlertidige navnet Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder endres til Fylkesmannen i Agder fra 1. januar 2019.

Navnet Fylkesmannen i Trøndelag opprettholdes fra 1. januar 2019. Samisk navn for Trøndelag skal være Trööndelag.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Hordaland og Sogn og Fjordane gis navnet Fylkesmannen i Vestland fra 1. januar 2019.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud gis navnet Fylkesmannen i Oslo og Viken fra 1. januar 2019.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Oppland og Hedmark gis navnet Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Telemark og Vestfold gis navnet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark fra 1. januar 2019.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Troms og Finnmark gis navnet Fylkesmannen i Troms og Finnmark fra 1. januar 2019. De to samiske navnene er Romsa ja Finnmárku og Tromssa ja Finnmarkku fra samme dato.

Her er lenke til Offisielt fra Statsråd 24.08.2018 >