Skisser til nye læreplaner – les og gi innspill!

Første skisse til læreplanene i Fagfornyelsen er nå lagt ut.

Kjerneelementene – det viktigste elevene skal lære i hvert fag – ble fastsatt juni 2018 og er grunnlaget for læreplanskissene.

Det pågår et omfattende nasjonalt arbeid med å utvikle og ferdigstille de nye læreplanene. Det er viktig at alle engasjerer seg i dette arbeidet og kommer med innspill.

Bruk skissene inn i skolens utviklingsarbeid. Lag faggrupper som drøfter utkastene. Bidra med innspill og korreksjoner.

Første frist for innspill er 14. november. Til våren kommer en offisiell høring på de endelige læreplanutkastene.

Det blir skolering fra Udir og Fylkesmannen fremover. Dette intensiveres høsten 2019.

Les mer om skissene til læreplanene her.

Kontaktpersoner