Byremo videregående skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2018

Byremo videregående skole
Byremo videregående skole (Foto: Byremo videregående skole)

Prisen deles hvert år ut til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Det er Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som har nominert skolen.

Fylkesmannen mener skolen har en praksis i overensstemmelse med kriteriene for prisen. Byremo videregående skole har i flere år arbeidet målrettet for å bli en skole som praktiserer likeverd og inkludering. Byremo videregående har et tydelig verdigrunnlag og skolen drives etter en involveringsmodell der troen på at et nært samarbeid mellom elever, lærere og ledelse er nødvendig for å skape et godt skolemiljø. Fylkesmannen merker seg særlig at skolen har et aktivt elevråd og etterstreber å praktisere et utstrakt elevdemokrati.

Utdanningsdirektoratet administrer arbeidet med Dronning Sonjas skolepris og har oppnevnt en jury som velger årets vinner. Juryens leder er Dr. philos. Inga Bostad.

Les mer om Dronnings Sonjas skolepris her.

Kontaktpersoner