Satsing på kvalitet i Agder-barnehagene

Venke Kristiansen og Eva Hauger Gjersvold med praksiseksempel fra Søgne kommune
Venke Kristiansen og Eva Hauger Gjersvold med praksiseksempel fra Søgne kommune (Foto: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

Fylkesmannen har hatt møte med kommunene som barnehagemyndighet.

To intensive dager samlet 50 kommunalt ansatte ledere på barnehageområdet. Kommunene er tilsynsmyndighet med barnehagene, både egne og private barnehager. Det er derfor nødvendig med refleksjon sammen med andre kommuner. Det gjøres veldig mye godt arbeid for å utvikle kvaliteten i barnehagene. Tilsyn er et virkemiddel som Fylkesmannen kjenner godt.

Fokus for samlingen var barnehagemyndigheten i påse-rollen. Ny kunnskap kom fra forskningsprosjektet GoBaN v/Elisabet Bjørnestad (Oslo Met). Hun snakket blant annet om på hvilke områder vi kan måle effekten av innsatsen i barnehagene.

Vi fikk også presentert gode praksiseksempler fra Stavanger kommune og Søgne kommune. Barnas Hus i Kristiansand hadde et tankevekkende innlegg om «Hvordan oppdage, møte og håndtere mistanke om vold og overgrep mot barn i barnehage?».

Den reviderte strategien for kompetanse og rekruttering – «Kompetanse for fremtidens barnehage» ble presentert av seniorrådgiver Bodil Fjelde hos Fylkesmannen. Det blir en omfattende satsing på kvalitet i Agder-barnehagene. Her kommer det betydelige ressurser ut til kommunene sammen med Universitetet i Agder.

Utdanningsdirektoratet arbeider målrettet for å styrke barnehagemyndighetens rolle vedrørende risikovurderinger, områdeovervåking, veiledning og tilsyn. Takk for deltakelse og engasjement!

Kontaktpersoner