Kurs for nye representanter og verger for mindreårige


Fylkesmannen i Oslo og Viken skal gjennomføre opplæring for en gruppe nye representanter og verger for mindreårige 26. og 27. oktober og 2. og 3. november. Opplæringen vil være digital, med fire bolker på tre timer hver dag

Publisert 19.10.2020

Formålet med opplæringen er å rekruttere verger og representanter som kan påta seg ulike type oppdrag for mindreårige.

Siden opplæringen er digital er det mulig å delta uavhengig av hvor man befinner seg, og kurene er derfor også aktuelle for potensielle verger og representanter utenfor Oslo og Viken.

Opplæringen passer for nye representanter og verger, men også for faste verger som ønsker opplæring som representant for enslige mindreårige asylsøkere eller som ønsker repetisjon av andre tema.

Tema for de ulike dagene er:

  • 26. oktober 2020 – Introduksjon til vergemål for barn
  • 27. oktober 2020 -  Representantordningen – transittfasen
  • 2. november 2020 – Representantordningen – perioden etter asylintervju og spesielle saker
  • 3. november 2020 – Samtykkesaker, godtgjøring og veien videre

Vi gjør oppmerksom på at siden at de digitale kursdagene er kortere enn vi pleier å ha ved oppmøte vil vi deltakerne få noen oppgaver som de skal løse i etterkant av kursopplegget.

Informasjon om påmelding

Vi har opprettet en egen lenke for påmelding til deltakere fra andre embeter. I påmeldingen er det mulig å delta enten på alle dagene eller å velge en eller flere dager.  

Klikk her for å komme til påmeldingen

Frist for å melde seg på er 21. oktober. Vi vil sende oversikt over påmeldte fra de ulike embetene informasjon om hvem som er påmeldt etter fristens utløp.

 

Ta kontakt med Elise Marie McCourt hos Fylkesmannen i Oslo og Viken hvis du har spørsmål knyttet til opplæringen.