Gjennomgang av saker hvor vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje

Det sendes i disse dager ut brev til alle personer som er registrert som ikke samtykkekompetente og deres verger. I brevet gis det informasjon om hvordan vergemålet kan oppheves dersom det er ønskelig.

På landsbasis er brevet sendt til 18.000 vergehavere som ikke er samtykkekompetente og er registrert som verken samtykkekompetent eller ikke-samtykkekompetent, og deres verger.

De som har verge mot sin vilje tar kontakt med fylkesmannen eller returnerer svarslippen til vergemålsavdelingen innen 1. mars.

Fylkesmannen skal bl. a rapportere til Statens sivilrettsforvaltning på:

  • omfanget av henvendelser som følge av kartleggingen
  • antall vergehavere som har meldt at de ønsker å avslutte vergemålet
  • andel av disse vergehaverne som embetene har snakket med i denne prosessen
  • resultater av behandling av disse sakene.