Godtgjøring og utgiftsdekning for verger

Det har vært noe ulik praksis hos Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland vedrørende rutinene for utbetaling av godtgjøring og utgiftsdekning til verger. Mer informasjon finner du under "Dokumenter".