Litt informasjon om kapitalkonto produkt

Når vergemål er opprettet og det er beløp over 2G skal det opprettes en kapitalkonto.

 

 

Dette må gjøres så fort som mulig.  Blir det opprettet en produkt 7 konto, må overføringen skje så fort som mulig etter at kontoen er opprettet. Hvis det går for lang tid ( 14 dager) kan banken stenge kontoen og vi må da kontakte banken på nytt for å få åpne kontoen igjen.  

Kapitalkonto produkt 7 har en bindingstid på ett år. Det er derfor ikke mulig å overføre nye beløp eller ta ut beløp i bindingstiden.

Det er vergens ansvar å følge opp kapitalkontoene. Vergen må ta kontakt med banken hvis kontraktstiden skal forlenges. Hvis banken ikke får beskjed, vil kontoen automatisk overføres til en produkt 1 konto (konto med flytende rente uten binding).