Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer

 

 


12.09.2019

Begrenset åpningstid vergemål

Fredag 13.09: kontoret er stengt fra kl. 12.00 Mandag 16.09: kontoret er stengt Fra 17.09 har vi ordinære åpningstider.   Telefontid fra kl. 12.00 til kl. 14.30.    

24.06.2019

Telefontid på vergemålsavdelingen fra 1. juli

Det vil bli redusert bemanning på telefon fra 1.juli til 15. august på grunn av ferieavvikling. Telefontiden er fra kl. 12.00 til 14.30 Du kan også nå oss ved å sende en epost til fminpost@fylkesmannen.no Vi har for tiden lang saksbehandlingstid. Vi har et køsystem, og behandler sakene fortløpende.  

15.05.2019

Kurs for verger Kongsvinger

Dato: 27.05.2019. Sted: Sentrum videregående skole, Kongsvinger Tidspunkt: 16.00 - 20.00 Påmeldingsfrist: 23.05.2019   PGA. FOR FÅ PÅMELDTE ER KURSET AVLYST !!

03.05.2019

Åpningstid på telefon er fra 2. mai kl. 12.00 til 14.30.

Vi har for tiden en krevende ressurssituasjon og høye restanser. Vi må derfor redusere åpningstid på telefon en tid framover. Dette i et forsøk på å få raskere saksbehandlingstid. Vi håper dette ikke medfører problemer for dere.

27.03.2019

Kurs for verger 8. april 2019

Sted: Strand Hotell Gjøvik Tidspunkt:  kl. 17.00 - 21.00   Påmeldingsfrist 4. april 2019.  

04.02.2019

Gjennomgang av saker hvor vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje

Det sendes i disse dager ut brev til alle personer som er registrert som ikke samtykkekompetente og deres verger. I brevet gis det informasjon om hvordan vergemålet kan oppheves dersom det er ønskelig.

18.01.2019

Knut på tur – fra fjell til flatbygd

Fylkesmann Knut Storberget besøker stadig flere av Innlandets 48 kommuner; mandag denne uka fjellkommunene Dovre og Lesja og torsdag Ringsaker. Der sto vellykket byutvikling i Brumunddal på agendaen.

10.01.2019

Fylkesmannen har startet på sin kommunetur

I løpet av 100 dager skal Innlandets nye fylkesmann, Knut Storberget, besøke samtlige 48 kommuner. I går startet han i Løten.

02.01.2019

- Ta initiativ til gagn og beste….

Den nye fylkesmannen, Knut Storberget, griper til fylkesmannsinstruksen når han snakker om sine ambisjoner for «Fylkesmannen i Innlandet». Han vil ta initiativ.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontakt oss

Vi har telefontid hver dag kl. 12.00-14.30.

Telefon: 62 55 10 02

E-post: fminpost@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner:

Bernhard A. Caspari, avdelingsdirektør

Anne Klafstad

Anne Lise O. Nyberget

Aud Helen Hølmen

Berit Midthus

Berit Strand-Larsen

Edith Maria Smith

Hanne Kristin Bratlie

Heidi Syverstad

Ingebjørg Gaukerud

Maj C Stenersen Lund

Maren Oftedal

Marit Kolstad

Nina Martinsen

Nina Nordhagen

Rannveig Volla

Renate Svare

Unni Culina