Snøsmeltingen ventes å komme i gang i neste uke

Det er økende flomfare i øvre deler av Glomma og Trysilvassdraget. Den er noe minkende ved Elverum. Sannsynligheten for stor flom i Gudbrandsdalslågen øker.

Ifølge NVEs flomprognose pr. 14. mai ventes det stigende temperaturer i neste uke. Dette vil sette i gang snøsmeltinga i fjellet. Avhengig av været vil sannsynlig flomtopp være et par uker seinere.

Basert på årets snømengder og den variasjon vi har sett i været gjennom de siste tiårene, er det beregnet en sannsynlighet på 90 prosent for at vannstanden i Mjøsa skal komme over begynnende skadenivå. Det er beregnet en sannsynlighet på mer enn 60 prosent for at det blir en flom ca. 15 cm lavere enn flomvannstanden i mai 2018.

I følge NVEs beregninger har vi nå det mest snørike året siden 1958.

Forberedelser

Det viktigste vi kan gjøre for å møte naturhendelser, er å være forberedt. Vi vil minne om at også du som privatperson har et ansvar for beredskap. Flom i hovedvassdrag er ille nok, men den største faren oppstår når sidebekker og elver finner nye løp. Det er derfor viktig at alle sørger for at bekker ikke tilstoppes av kvist og kvast, eller andre løse gjenstander.

Fylkesmannen har innkalt Fylkesberedskapsrådet for å drøfte korona- og flomsituasjonen på møte 15. mai.

Følg med på www.varsom.no.