Varsel om flomfare, oransje nivå for Mjøsa og Vorma

Oransje varsel
Oransje varsel (Foto: Fylkesmannen i Innlandet / Fylkesmannen i Innlandet)

Varsom.no melder om fare for flom, oransje nivå for Mjøsa og Vorma. Det er fortsatt mye snø i fjellet, og varmt vær fører til stor snøsmelting og høyt tilsig til Mjøsa.

Vannstanden i Mjøsa ventes å ligge på oransje nvå, og ventes å stige ytterligere kommende uke. Se statusrapporten for mer informasjon. Vannføringen i Vorma ligger på oransje nivå.

Detaljer

Gyldig:  til 26.06.2020 07:00
Konsekvens Vannstanden vil være høy og kan gi lokale oversvømmelser.
Råd Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc. langs elver og bekker). Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.