Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Varsel om flomfare, oransje nivå for Mjøsa og Vorma

Varsom.no melder om fare for flom, oransje nivå for Mjøsa og Vorma. Det er fortsatt mye snø i fjellet, og varmt vær fører til stor snøsmelting og høyt tilsig til Mjøsa.

Vannstanden i Mjøsa ventes å ligge på oransje nvå, og ventes å stige ytterligere kommende uke. Se statusrapporten for mer informasjon. Vannføringen i Vorma ligger på oransje nivå.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 23.06.2020

Detaljer

Gyldig:  til 26.06.2020 07:00
Konsekvens Vannstanden vil være høy og kan gi lokale oversvømmelser.
Råd Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc. langs elver og bekker). Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.