Varsel om fare for flom i øvre deler av Østerdalen - Oransje nivå

Oransje varsel
Oransje varsel (Foto: Fylkesmannen i Innlandet / Fylkesmannen i Innlandet)

Varsom.no melder om fare for flom i øvre deler av Østerdalen. Årsaken er intens regn (bygenedbør) og snøsmelting.

Det er varslet kraftige byger med mye regn, opp mot 10 mm per time og opp mot 40 mm i løpet av torsdag. Det er ventet fortsatt høye temperaturer onsdag, men kaldere fra torsdag.
 
Det er allerede høy vannføring og flere steder flom i elvene. Kombinasjonen av mye regn og vedvarende snøsmelting vil gi ytterligere økende vannføring, særlig der bygene treffer. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
 
Fare øker Lørdag morgen 30. mai. 2020
Konsekvens Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.
Råd Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.
Betydning av varselnivå Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år. Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.

 

Lenke til værradar:

https://www.yr.no/radar/austlandet.html 

Lenke til farevarsel:

https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/327513?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=flood