Skype-møte med 48 kommuner samtidig? Ingen problem!

Skype-møtet var en suksess!
Skype-møtet var en suksess! (Foto: Gro Taraldsen / Gro Taraldsen)

Referat fra Skype-møte mellom Fylkesmannen i Innlandet, de 48 kommunene i Innlandet og de 22 brannsjefene i Innlandet.

Sammendrag

Torsdag kl. 13.00 inviterte samfunnssikkerhets- og beredskapsenheten alle 48 beredskapskoordinatorene i kommunene samt alle 22 brannsjefene i Innlandet til et felles Skype-møte.

Møteleder Gro Taraldsen, som var koblet opp fra Lillehammer, hadde på forhånd sendt ut et infoskriv om kjøreregler og Skype-etikette til alle inviterte, og de som ønsket fikk testet lyd og video i forkant av møtet.

Asbjørn Lund, som var koblet opp fra Sverige, gav en kort innledning til de 46 enhetene som var koblet opp. Etter en kort oppropsrunde fikk kommunene fra Eidskog til Lom en orientering om nåværende flom- og skogbrannprognoser. Underveis brukte kommunene chat-funksjonen i venstremenyen i Skype til å stille spørsmål som ble svart ut av beredskapsenheten.

Vår erfaring er at dette verktøyet fungerer godt til å gi informasjon og å samle alle kommunene kjapt til et møte. Tilbakemeldingen fra kommunene var positiv, og det ble gitt uttrykk for et ønske om at flere fagområder hos Fylkesmannen tar i bruk dette verktøyet. 

Referat

Temaene på møtet var:

  • Prognoser for flom 2019, følg med på nettsiden; www.varsom.no. Prognosene sier at det er liten sannsynlighet for flom i vassdragene i Hedmark og Oppland vår, MEN ingenting avlyses, dersom man får mye nedbør i tillegg til snøsmelting kan mye endre seg.
  • Skogbrannberedskap 2019; Fylkesmannen vil starte møteserier på Skype med kommuner og brannsjefer dersom det er behov for dette. Fylkesmannen vil ha møter med Fylkesberedskapsrådet også ved behov.  
  • Kort referat fra møte i Fylkesberedskapsrådet i april 2019; Hovedsakene var; utsikter for flom, skogbrannberedskap og ordføreren i Skjåk kommune informerte om flommen i Skjåk i oktober 2018
  • Om tilsyn, kommuner som skal ha beredskapstilsyn før sommeren er allerede varslet med brev. De som skal ha tilsyn etter sommeren vil få varsel så snart som mulig, senest to måneder i forkant av tilsynet.  
  • Om øvelser, søk på øvingskalender på våre nettsider. Her ligger det nå to øvingskalendere, en for øvelser i regi av Øvingsutvalget i Innlandet, en for Fylkesmannen sine øvelser av kommuner. Vi vil også få på plass en tredje øvingskalender for  regionale etater. Hensikten med disse kalenderen er at man vet om hverandre sine øvelse.    
  • Fylkesmannen sine nettsider; vi ber dere om å abonnere på samfunnssikkerhet og beredskap; gå inn på www.fylkesmannen.no/innlandet og trykk på "Få nyhetsvarsel" for å melde dere på dette. Vi legger regelmessig ut arbeid om beredskap og nyttige tips som vi dele.