Fylkesbereskapsrådet øvde på pandemi

Vi lever i en tid hvor mye skjer. Det er viktig å ha fokus på det utenkelige og ha planer for å håndtere situasjoner som kan oppstå. Det er også viktig å øve og det har fylkesberedskapsrådet gjort.

Det er to faste møter i fylkesberedskapsrådet i året og på et av disse møtene er det altså lagt inn en øvelse. Dette var en diskusjonsøvelse (deltagerne snakker seg igjennom et tenkt senario) og senario for øvelsen denne gangen var pandemi.

Hensikten med en diskusjonsøvelse

 • Involvering av egen organisasjon i forkant av øvelsen.
 • Få fram om virksomheten har planer for fravær over lengre tid.
 • Få fram hvilke oppgaver som ikke blir gjort, hvilke oppgaver som må prioriteres og hvilken støtte som eventuelt kreves for å gjøre prioriterte oppgaver.
 • Se om beredskapsplanen inneholder beskrivelse av personell som er nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner.
 • Videreformidle et felles budskap fra Fylkesberedskapsrådet.

Engasjementet var høyt og innlevelsen god. Hvis vi får en hendelse med 30-40 % fravær så er det mange utfordringer som vil kunne oppstå; redusert tilbud på kollektivtrafikk, skoler og barnehager kan måtte stenge, butikker kan gå tomme for varer, det kan bli vanskeligere å rette opp feil på telefon, nett og strøm og bønder får kanskje ikke levert dyr på slakting og formangel kan oppstå. Kort sagt tjenestenivået vil bli utfordret på de fleste områder. Utfordringen blir blant annet å prioritere vaksinasjon av befolkningen og å komme ut med nok informasjon til befolkningen.

100 mm regn i løpet av 3 timer

I forkant av øvelsen orienterte Ringsaker kommune om flomhendelsen de hadde medio august da det i løpet av tre timer kom 100 mm regn over et mindre område i Brummunddal og kommunen sin håndtering av denne. Helsetilsynet orienterte også om helseberedskap og pandemiplaner.

Det er viktig å møtes

Fylkesmann Knut Storberget understreket hvor viktig det er med faste møter i dette rådet og at det er viktig at det blir øvd, også her. -Det er viktig å ha lav terskel for å møtes i Fylkesberedskapsrådet, sa Storberget.

Dette er fylkesberedskapsrådet

Per 1. januar 2019

 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Forsvaret ved HV-05
 • Oppland sivilforsvarsdistrikt
 • Hedmark sivilforsvarsdistrikt
 • Oppland fylkeskommune
 • Hedmark fylkeskommune
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Innlandet politidistrikt
 • 110-sentralen
 • Statens vegvesen
 • Bane Nor
 • NVE
 • Telenor
 • Kraftforsyningens distriktssjef
 • Mattilsynet
 • NRK Hedmark og Oppland
 • Den norske kirke ved Hamar bispedømme
 • Røde kors
 • Norsk folkehjelp