Vi må bli flinkere til å tenke på tvers

Var et av budskapene som ble gitt da Fylkesberedskapsrådet i Innlandet var samlet for første gang. Fylkesmannen ønsker å bruke rådet aktivt og strategisk - det er viktig å lære hverandre å kjenne!

Dette var det første møtet i Fylkesberedskapsrådet for fylkesmann Knut Storberget og i sin åpning til rådet sa han blant annet dette:

«Beredskap er et veldig godt eksempel på at vi har mulighet til å skape større effekt av samarbeidet vårt hvis vi blir flinkere til å tenke på tvers. Dette betyr ikke beredskapen vår er på topp. Mye av arbeidet som er gjort har vært bra, men det er utfordringer. Når det skjer hendelser er det alltid forbedringspunkt. Det å se forbedringspunkter og å akseptere dem, kan noen ganger være plagsomt, men er stort sett nyttig. Samvirke er nøkkelen og ledelse er uunnværlig. Dette ser vi både i små og store hendelser. Hendelser rammer fort, vi opplever at kommunene og lokalsamfunnet er flinke til å aktivisere samvirke og ansvarsprinsippet og ikke minst nærhetsprinsippet. Har også et inntrykk av at alle har krisehåndtering langt fremme i panna. Grunnen til dette er arbeidet som gjøres med øvelser, planverk etc. Norge har i løpet av de siste 10-15 årene opplevd hendelser som ingen trodde kunne skje. Spørsmålet var her ikke bare spørsmålet om ressurser, men også viljen til å benytte de ressursene som finnes. For å lykkes i håndteringen av store hendelser vi åpne opp og slutte å tenke revirgrenser, og vi må lære oss å bruke de hovedprinsippene som ligger i beredskapsapparatet.

Mona Brygard fra Dirketoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap snakket om erfaringer fra NATO-øvelsen Tridjen Juncture 2018 og at øvelsen var en milepel i totalforsvarsprogrammet.

Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund gikk kort gjennom erfaringene fra skogbrannhåndteringen i 2018. Det var god innsats fra alle som bidro, samt befolkningen. Fylkesmannen hadde jevnlige møter med deler av fylkesberedskapsrådet, kommunene og brannsjefene. Skogbruksnæringen var også involvert. Det ble oppnådd enighet i fylkesberedskapsrådet og mellom brannsjefene om tiltak som stans i kantslått, stenging av skytebaner, tiltak i og langs jernbanen mv. Dersom en liknende situasjon oppstår i 2019, vil fylkesmannen benytte det samme opplegget og møteserier for samordning som i 2018.

Mange hendelser kommer brått og uventet og dette bekreftet ordfører Elias Sperstad da han på en innlevende måte fortalte om flommen som rammet Skjåk oktober 2018. Dette var den verste flommen i kommunen siden Storofsen i 1789 og ca. 100 mennesker ble evakuert.

«Det er viktig at etatene kjenner til hverandres rutiner og plikter» sa Ann-Kristin Rehder fra veiavdelingen i Hedmark da hun gikk igjennom beredskaps- og fremkommelighetsproblematikken på Riksvei 3 i Østerdalen. Hun mente det er viktig med felles møtepunkt og felles øvelser.

Hvordan er vi skodd for vårflommen?

Toril Hofshagen, fra NVE region Øst fortalte at modellberegninger viser en litt høyere snømengde enn normalt nord i innlandet. Sjusjøen ligger under normalen på snømengde men litt over på vannmetningen i snøen. Kan ikke avblåse risikoen for vårflom enda, det kommer an på været som kommer. Hun oppfordret forsamlingen til å følge med på varsom.no og abonner på varsler fra gult nivå og oppover. regObs. Registrering av naturfarereleaterte observasjoner.

 

Dette er fylkesberedskapsrådet i Innlandet

 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Forsvaret ved HV-05
 • Oppland sivilforsvarsdistrikt
 • Hedmark sivilforsvarsdistrikt
 • Oppland fylkeskommune
 • Hedmark fylkeskommune
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Innlandet politidistrikt
 • 110-sentralen
 • Statens vegvesen - veiavdeling Hedmark
 • Statens vegvesen - veiavdeling Oppland
 • Bane Nor
 • NVE
 • Telenor
 • Kraftforsyningens distriktssjef
 • Mattilsynet
 • NRK Hedmark og Oppland
 • Den norske kirke ved Hamar bispedømme
 • Røde kors
 • Norsk folkehjelp