Konstruktivt og godt møte på Gran

Tema for møte var samfunnssikkerhet i kommuneplanen og møtet var oppfølging av meklingsmøte tidligere i høst. -Dette er en fin måte å bli kjent med kommunene på, sier Simen Dølgaard hos Fylkesmannen

På møte deltok Gran kommune, Fylkesmannens enhet for samfunnssikkerhet og beredskap og NVE. Bakgrunnen for møte var en enighet under meklingsmøte om at temaene innenfor samfunnssikkerhet og beredskap ikke ga grunnlag for mekling, men det ble fremmet ønske om at Fylkesmannen og NVE skulle veilede kommunen på hvordan disse utfordringene kunne løses.

Fin måte å bli kjent med kommunene på

Simen Dølgaard fra Fylkesmannen i Innlandet mener altså at dette er en veldig fin måte å bli bedre kjent med kommuner. -Det gir en fin arena for å diskutere utfordringer kommune-Norge står ovenfor i sin hverdag, samtidig som man utvikler fagkunnskap og forståelse for samfunnssikkerhet og beredskap ute i kommunene. Planleggerne fra Gran kommune syns møtet var konstruktivt, og liker denne måten å møte regionale etater på.

Arealplanlegging avgjørende

Arealplanlegging er avgjørende for at risikoer og farer avdekket i analyser eller som følge av erfaringer fra hendelser, blir begrenset eller fjernet. Planer styrer samfunnets fysiske utvikling, og kommuneplanen setter overordnede føringer for dette. Det er derfor viktig at disse sikrer at det stilles klare krav til utvikling og gir ett oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag for dette.

Møte var konstruktivt og godt, og den generelle oppfattelsen er at Gran kommune jobber godt med samfunnssikkerhet og beredskap innenfor arealplaner.

Kontaktpersoner