Øvelse gjør mester

Ordfører Kristin Langtjernet og politikontakt Knut Mælen intervjues om hendelsen
Ordfører Kristin Langtjernet og politikontakt Knut Mælen intervjues om hendelsen (Foto: Lisbeth B. Huse)

Folldal kommune fikk øvd krisehåndteringsevnen sin den 8. oktober. Senario var brann i gjennvinningsanlegget Norfolier Greentec og giftig røyk spredte seg i store deler av sentrum i kommunen.

Til stede var også kriseledelsen i Alvdal kommune som var med og bidro i evalueringen. Fylkesmannen i Innlandet ønsker å øve flere kommuner sammen (2-3). Vi mener at dette har en verdi.

Senario var altså en stor brann i Norfolier Greentec med giftig røyk som truet både skole, sykehjem og store deler av sentrum i Folldal. Ca 500 måtte evakueres. Fylkesveg 29 måtte også stenges. 

Dette var en spilløvelse så kommunen måtte ikke fysisk evakuere 500 mennesker med de måtte diskutere hvordan de skulle fått dette til og hvilke evakueringssteder de skulle bruke og bemanningen av disse.

Erfaring fra brannen i en tråler i Tromsø for ikke lenge siden viser, at mye av aktiviteten i en kommune kan bli lammet når det oppstår store branner med farlig røyk. 

Rektor på Folldal skole satt i spillstaben, sammen med politi, innsatsleder brann, fabrikksjefen på Norfolier Greentec og fylkesmannens ansatte, som styrte øvelsen. Samarbeid viktig når det sjer en hendelse. Det er derfor er det viktig å bli "kjent med" nabokommuner og at noen av de som vil ha en rolle ved en eventuell hendelse er med på øvelsen.

Folldal kommunen håndterte hendelsen på en bra måte, men som alltid så er det noe å jobbe videre med. Det er litt av hensikten med øvelser. Folldal har fått ny ordfører Kristin Langtjernet og dette var hennes andre dag på jobb, snakk om pangstart.

Honør til Nordforlier som tar samfunnsansvaret på alvor og stilte på øvelse med fabrikksjefen.

Kontaktpersoner