Økende flomfare i Gudbrandsdalslågen og Mjøsa

Det kalde været og påfyll av snø i høyfjellet gjør at snøsmeltinga går sakte.

Ifølge NVEs siste prognoser er det 70% sannsynlighet for stor flom i Gudbrandsdalslågen og Mjøsa. I Gudbrandsdalslågen ved Losna er det ventet oransje nivå. Dette betyr «Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader».

Får vi fortsatt kjølig vær framover vil vi kunne forvente en flomtopp i juni.

Mest sannsynlig kan vi se en betydelig vannføringsøkning i de større vassdragene i Innlandet fra tidligst midten av mai, sa regionsjef Toril Hofshagen, NVE Region Øst på Fylkesberedskapsrådets møte i går. Mest sannsynlig flomtopp vil da være 1-2 uker senere. Men det er også scenarier som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli i noen vassdrag.

Forberedelser:

Det viktigste vi kan gjøre for å møte naturhendelser er å være forberedt. Vi vil minne om at også du som privatperson har et ansvar for beredskap. Flom i hovedvassdrag er ille nok, men den største faren oppstår når sidebekker og elver finner nye løp. Det er derfor viktig at alle sørger for at bekker ikke tilstoppes av kvist og kvast, eller andre løse gjenstander.

Fylkesmannen skal samordne den sivile krisehåndteringen på regionalt nivå.

Følg med på utviklingen i Innlandet på www.varsom.no

 

Kontaktpersoner