Du er en del av Norges beredskap

Husk egenberedskapen!
Husk egenberedskapen! (Foto: Sikkerhverdag.no / DSB)

Bli med i arbeidet med å styrke befolkningens egenberedskap!

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det. Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.

DSBs befolkningsundersøkelse viser at innbyggerne er lite forberedt på en krise der mange mister nettopp strøm eller vann, eller om det blir vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Derfor jobber DSB for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

I samarbeid med Oslo kommune har DSB utviklet kampanjen «Du er en del av Norges beredskap». Logikken i kampanjen er at når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Hovedinnholdet i kampanjen er konkrete råd om hva folk kan gjøre for å forberede seg best mulig.

DSB inviterer kommuner, fylkesmenn, etater, frivillige organisasjoner og andre til å bli med i arbeidet for å styrke befolkningens egenberedskap.

Du kan bidra!

DSB håper dere vil bidra med å spre budskapet i deres kanaler, benytte kampanjemateriellet, og tilpasse kampanjen til innbyggerne i egen kommune.

Du kan lese mer om kampanjen på www.dsb.no/egenberedskap. Fra lanseringsdatoen 19. oktober vil du også finne alt kampanjemateriell, som brosjyrer, plakater, digitale plakater, film, animasjoner og øvrig materiell på denne siden, samt vilkår for videre bruk.

I forbindelse med lanseringen vil DSB også legge ut oppdaterte tips og råd til befolkningen på www.sikkerhverdag.no og www.facebook.com/sikkerhverdag. Sammen bidrar vi til å styrke befolkningen, og dermed landets utholdenhet og motstandskraft.