Brandrudsåa i Sør-Fron kommune skal flomsikres

Flom.
Flom. (Foto: Markus Distelrath, Pixabay)

Det blir og reparasjon av flomverkene i Grue og Åsnes.

NVE har også satt av penger til å utrede mulige sikringstiltak for Bismo sentrum i Skjåk, Vågåmo og i Østerdalen.

Pengene kommer fra Stortingets ekstrabevilgning på 100 millioner kroner til NVE. Midlene vil bli brukt til prosjekter som raskt kan settes i gang mot flomskader, kvikkleireskred og jordskred, over hele landet.

Ekstramidlene vil gå til å gjennomføre tiltak som kan settes i gang raskt, samt opprettholde fremdrift på store pågående prosjekter. Mesteparten av arbeidet vil bli utført i 2020, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.

I tillegg er det flere mindre tiltak som vil gjennomføres inneværende år og som vil sysselsette bygg- og anleggsbransjen over hele landet.