Eksempel på kommune ROS

Dette eksemplet fra Øystre Slidre er bygd opp for å møte  kravene i forskrift om beredskapsplikt § 2 a - f.  Kommunen har gitt tillatelse til at eksempelet kan brukes som mal.