CIM

Crisis Information Management (CIM) er et digitalt krisestøtteverktøy som benyttes av kommunene og Fylkesmannen i Innlandet. På denne siden finnes bruksansvisninger og oppgaver som kan brukes til å øve på bruk av verktøyet - CIM-trim.

 

Hva er CIM?

Systemet dekker det meste innen beredskaps- og krisehåndtering; ROS-analyser, beredskapsplan, tiltakskort, varsling, loggføring, mediehåndtering, rapportering, opplæring og trening.

Versjonen DSB-CIM, hvor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er systemeier, er modulbasert, og inneholder ulike standardmoduler som er gratis for fylkesmannsembetene og kommunene. Alle kommunene i Innlandet bruker DSB-CIM. 

 


05.05.2019

Veiledninger CIM

Veiledninger CIM


Kontaktpersoner