Stor beredskapsøvelse på Raufoss 4. juni

Tirsdag 4. juni blir det mye blålys i område rundt Raufoss Industripark/Gjøvik. Nesten 200 personer er med i en stor beredskapsøvelse

Alle «blålysetatene» er med, og Vestre Toten kommune vil øve sin kriseledelse. Vestre Toten, sammen med Østre Toten og Gjøvik kommuner vil øve håndtering av evakuerte- og pårørende på Quality Strand Hotel Gjøvik.         

Utgangspunkt for øvelsen er en hendelse/ulykke i Næringsparken på Raufoss og det vil derfor denne dagen være mange utrykningskjøretøy på stedet/i området. Hensikten med øvelsen er å øve samarbeid mellom viktige samfunnsfunksjoner i en krise og øvelsen vil foregå så likt som mulig som det ville vært i en virkelig hendelse.

Øvingsutvalget Innlandet arrangerer øvelsen. Deltagere fra øvingsutvalget under øvelsen er: Fylkesmannen i Innlandet, nødetatene, frivillige organisasjoner, Sivilforsvaret og Sykehuset Innlandet.

På Quality Strand Hotell Gjøvik vil det bli opprettet et evakuerings- og pårørendesenter som skal ta imot  «evakuerte og pårørte».

Øvelsen starter kl. 09.00 og vil holde på til ca. kl. 15.00

Følgende aktører deltar:

  • Politi
  • Brann
  • Sykehuset Innlandet
  • Vestre Toten kommune, Østre Toten kommune, Gjøvik kommune, Søndre Land kommune og Nordre-Land kommune
  • Frivillige organisasjoner
  • Sivilforsvaret
  • Raufoss Industripark
  • Oppland fylkeskommune
  • Fylkesmannen i Innlandet

Kontaktpersoner