Planverk og ROS-analyser

Gjennomgang av kommunens planverk hos Fylkesmannen i Innlandet
Gjennomgang av kommunens planverk hos Fylkesmannen i Innlandet (Foto: Marte Bergesen Tennfjord / Fylkesmannen i Innlandet)

Her kan du finner veiledere, gode eksepler, tips og triks til utforming av planverk og ROS-analyser innen samfunnssikkerhet og beredskap.