Vang kommune øvde på håndtering av smittede og smittesporing

Helsearbeider med maske.
Helsearbeider med maske. (Foto: Scanpix)

Hovedmålet med øvelsen var å skape trygghet. De ansatte fikk trent på en situasjon med flere smittetilfeller som de håndterte. Dette gjør de bedre i stand til å takle en smittesituasjon hvis det skulle oppstå. Vang kommune har ikke hatt noen smittede av covid-19. 

Fylkesmannen i Innlandet har gjort mindre endringer i utformingen av de opprinnelige dokumentene for øvelsen. Bakgrunnen for endringene er tilpasning til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sine metodehefter for ulike typer øvelser og evaluering.

Når man skal lage en øvelser er det første man må finne ut hva som er målet for øvelsen, videre hvilken type øvelse som passer best for å nå målet. Så må man lage et gjennomføringsdirektiv ( en oppskrift) med hvem som skal delta på øvelsen, tidspunkt , sted og hvordan øvelsen skal gjennomføres. Utpek tidlig en øvingsledere som holder tak i øvelsen og som kan spørres underveis. Fylkesmannen anbefaler å bruke DSB sine øvingsveiledere for å få hjelp til å lage øvelser. Evaluering er en viktig del av øvelsen, her skal det lages en oppfølgingsplan med tiltak, hvem som er ansvarlig og tidsfrist for å følge opp tiltaket. Samtidig er det viktig å ta vare på det som har godt bra i øvelsen, slik at man husker det til neste gang man står i en liknende situasjon.        

Grunnlag for egne øvelser

De som kommunene som ønsker det, kan bruke øvingsdokkumentene som grunnlag for å lage sin egen øvelse. Man kan velge å klippe ut dreieboken og kalle dokumentet for et rent gjennomføringsdirektiv som skal gjøres kjent blant alle som deltar ved øvelsen.