Nærmere 200 øvde samvirke på Raufoss

Alle blålysetatene, Vestre Toten kommune, frivillige organisasjoner og Raufoss næringspark deltok på øvelsen som foregikk i nettopp Raufoss næringspark. På Quality Strand Hotell Gjøvik ble det opprettet evakuert- og pårørendendesenter.

Utgangspunkt for øvelsen var en ulykke i Næringsparken på Raufoss der en skoleklasse fra Raufoss videregående skole, som var på omvisning i anlegget ble berørt. Hensikten med øvelsen var å øve samarbeid mellom viktige samfunnsfunksjoner i en krise og Vestre Toten fikk øvd samhandling med Raufoss næringspark. 

Det var øvingsutvalget Innlandet som arrangerte øvelsen. 

Vestre-Toten kommune fikk øvd kriseledelsen sin, men Østre Toten, Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land var også med på øvelsen, enten som mannskap på evakuerte- og pårørendesenteret eller som observatører/evaluatorer.

Kommunene i Gjøvik-regionen har utarbeidet et felles planverk for evakuert- og pårørendesenter.  Kommuner i Hedmark som ønsket å se hvordan dette fungerte i praksis fikk tilbud om å være observatører på evakuert- og pårørendesenteret. Ni kommuner var tilstede. Tilstede var også studieprogramansvarlig for "krisestudiene" ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Rena

Fra øvelsen vil det bli laget en felles rapport for alle aktører som deltok. Rapporten vil ta for seg samvirke og vil komme ut etter sommerferien.

Kontaktpersoner