Hamar kommune diskuterte mulig skogbrannsenario

Tidspunkt for denne øvelsen kunne ikke vært bedre. Med den store skogbrannen i Soknedal som bakteppe diskuterte kriseledelsen i Hamar et mulig senario med storbrann i Furuberget.

Diskusjonsøvelser en en av tre typer øvelser (diskusjonsøvelser, spilløvelser og fullskalaøvelser). Ved slike øvelser diskuterer kriseledelsen seg gjennom et tenkt senario og tar beslutninger på bakgrunn av disse diskusjonene.

Målene for øvelsen var:

  • De som sitter i kommunens kriseledelse skal kjenne hverandre sin rolle og oppgaver og samvirke på en slik måte at oppgavene løses raskt og effektivt
  • Kommunen skal "kjenne" sin innbyggere, virksomheter, kritisk infrastruktur og ressurser
  • Kommunen skal kommunisere med innbyggere, myndighet, media og andre interessenter
  • Kommunens kriseledelse skal samvirke med nødetater

Kommunen løste oppgavene på en god måte. Det var bra at brannsjef og de de ansvarlige for servicetorget, evakueringsteam og evakuerings- og pårørendesenteret var med på øveslen. Det er også viktig at politiet er med da politet vil være en viktig samarbeidspartner ved en slik hendelse.

Denne formen for øvelser er fin for å få alle i kreiseledelsen til å tenke igjennom hva en ville gjort i en tenkt situasjon. Fylkesmannen oppfordrer andre kommuner til å gjøre det samme. 

Kontaktpersoner