Felles beredskapsøvelse i alle kommunene i Innlandet

Kriseledelsen i Gran samlet til diskusjon
Kriseledelsen i Gran samlet til diskusjon

Alle kommunene i Innlandet har i dag 3. desember fått tilbud om å delta på en diskusjonsøvelse der senario er Cyberangrep (hackerangrep) som fører til at mobiltelefoner og datamaskiner ikke fungerer.

Hovedhensikten med øvelsen er å øke kompetansen og oppmerksomhet om konsekvenser og tiltak ved cyberhendelser og ekombortfall i kommunen. (Med EKOM menes all form for elektronisk kommunikasjon)

Det er viktig å være klar over at cyberangrep slett ikke er usannsynlig. I løpet av de siste årene har det vært flere hendelser hvor både offentlige og private virksomheter har blitt hacket. I noen tilfeller er informasjonen kryptert og de som er angrepet har blitt avkrevd penger for å avkryptere.

Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å øke samfunnets evne til å håndtere kriser. Gjennom øvelser kan vi kvalitetssikre kriseplaner, høyne kompetansen, og bedre egen evne til krisehåndtering.

Vi må heller ikke undervurdere verdien av den læringen som finner sted når vi forbereder oss til en øvelse.

Diskusjonsøvelser:

En diskusjonsøvelse er en øvingsform der alle deltakerne samles i ett felles rom, og all kommunikasjon skjer i dette rommet. Innspillene blir gitt muntlig eller på skjerm. Ingen

tiltak skal iverksettes fysisk og ingen kontakt skal tas utenfor rommet.

 Hensikten med diskusjonsøvelsen er:

  • Øke kompetansen og oppmerksomhet om konsekvenser og tiltak ved cyberhendelser og ekombortfall i kommunen.
  • Hvordan opprettholde kommunens kommunale tjenester
  • Omstilling av drift – f.eks manuelle rutiner, omprioritering av ressurser
  • Diskutere hvilke tjenester har backupfunksjoner. Hvilke redundante systemer har kommunen? 
  • Diskutere utfordringer relatert til varsling og kommunikasjon

Deltakere:

Deltakere i dagens øvelse er kommunes kriseledelse.

Ansatte i beredskapsenheten hos Fylkesmannen i Innlandet vil observere i 8 kommuner under øvelsen;  Sør Aurdal, Ringebu, Gran, Gausdal, Engedal, Løten, Hamar og Stor-Elvdal.

Kompetanseheving

Den 20. november gjennomførte Fylkesmannen en kompetansetime på Skype for alle 48 kommunene i Innlandet. Telenor, Hedmark IKT, CSIRT og Norsk Radio Relæliga holdt innlegg på 15 minutter hver om hvilken ressurs de kan være for å forebygge og minimere konsekvenser ved et ekom-bortfall.

Timen ble etterfulgt av en gjennomgang for beredskapskoordinatorene i kommunene som i dag skal være øvingsledere for sin kommune. På denne måten blir kommunene øvd på å kjøre egne øvelser.