Dyktig gjeng i Vang

Kriseledelsen i Vang kommune øvde på scenarioet brann på Vangsheimen sjukeheim tirsdag 19.november.
Mange nye medlemmer i ledelsen følte nok på litt ekstra spenning i forkant av øvelsen.

Politi, brann og ledere for både Vangsheimen sjukeheim og asylmottaket deltok under øvelsen. Det ble derfor en realistisk øvelse for de som var involvert.Kriseledelsen håndterte innspillene fra spillstaben godt og viste at de kan håndtere en slik alvorlig hendelse i kommunen.

Gjennom øvelsen fikk kommunen testet ut varslingsrutiner, evakueringsplaner og håndtering av media. Brannen som startet i kjøkkenet på sjukeheimen ble så alvorlig at pasientene måtte evakueres.

Underveis ble det oppdaget gassbeholder og behov for å etablere en sikkerhetssone på 300 meter rundt sjukeheimen og kriseledelsen hadde også måttet flytte til et annet lokale i en reell situasjon.

Øystre og Vestre Slidre stilte med mange som skulle observere og evaluere øvelsen.