Stange kommune øvde seg på brann på helse- og omsorgssenteret

Kriseledelsen i Stange i aksjon
Kriseledelsen i Stange i aksjon

Brann på Stange helse- og omsorgssenter med flere skadde og dødsfall var scenariet Stange kommune skulle bryne seg på 21. mai.  Sykehjemmet har over 100 beboere og brannen i produksjonskjøkkenet på sykehjemmet førte etter hvert til behov for evakuering av beboere og opprettelse av pårørendesenter. 

Målgruppen for øvelsen var kommunal kriseledelse i Stange og de øvde i egne lokaler.  Øvelsen ble drevet fram ved hjelp av en spillstab fra Fylkesmannen som var kommunens innbyggere og diverse etater. Leder av Stange helse- og omsorgssenter, brann og politiet satt også spillstaben Det var en medistab som skrev artikler i "aviser" og på sosiale medier og som var journalister.  Loggføring av hendelsen med beslutninger skulle loggføres i krisestøtteverktøyet DSB-CIM. Kommunen fikk øvd planer for evakuering og krisekommunikasjon. 

Ordfører og rådmann hadde god forståelse av egne roller.  Varsling ble utført på en god måte og det ble tidlig avklart at representanter fra både brann og politi skulle inn i kriseledelsen. Det er viktig for at kriseledelsen skal få så godt overblikk over situasjonen som mulig så de kan sette i gang nødvendige tiltak.

Hensikten med øvelser er å få til læring.  Læringen kan være at man har g.ode nok planer, systemer og rutiner -  men kan også få fram behov for å endre på noen av disse. Evaluering er den viktigste del av en øvelse og Fylkesmannen inviterte ressurser fra nabokommunene Ringsaker, Hamar og Løten for å evaluere.  God forståelse for de ulike rollene i en kriseledelse gir grunnlag til å få fram læringspunkt fra en kommunal øvelse.

Representanter fra kommunene Ringsaker, Hamar og Løten var med som evaluatorer under øvelsen. Disse satt i samme rom som kriseledelsen og observerte, jf. bilde over.