Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


05.07.2019

Nærmere 200 øvde samvirke på Raufoss

Alle blålysetatene, Vestre Toten kommune, frivillige organisasjoner og Raufoss næringspark deltok på øvelsen som foregikk i nettopp Raufoss næringspark. På Quality Strand Hotell Gjøvik ble det opprettet evakuert- og pårørendendesenter.

05.07.2019

Øvelse over fylkesgrensen i Os kommune

Os kommune stilte mannsterke opp da Fylkesmannen øvde kommunens krisehåndtering 19.juni. Os har mye samarbeid med Røros, de har blant annet felles brann- og redningstjeneste. Det var derfor naturlig å invitere med Røros kommune og fylkesmannen i Trøndelag på øvelsen.

28.06.2019

Tilsyn med kommunal beredskap i Gausdal kommune 2. og 7. mai 2019

Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn med kommunal beredskap i Gausdal kommune 2. og 7. mai 2019. Tilsynet var et pilottilsyn, og var samordnet på områdene samfunnssikkerhet og beredskap, og helseberedskap.

24.06.2019

ROS-Workshop og kontaktmøte beredskap 12. og 13. september

Fylkesmannen i Innlandet inviterer herved til en to-dagers kombinert ROS-workshop og kontaktmøte for kommunene om samfunnssikkerhet og beredskap. 

18.06.2019

Jodplakater på flere språk

Direktoratet for atomsikkerhet og strålevern (DSA) har laget informasjonsskriv og plakater om jodtabletter til bruk i kommunene. Informasjonen er å få på flere språk.

05.06.2019

Varsel om fare for svært kraftige regnbyger Østafjells - oransje nivå

Det er sendt ut et varsel for hendelsen "Svært kraftige regnbyger Østafjells " fra Meteorologisk institutt. Varselet gjelder for hele Innlandet.

03.06.2019

Stor beredskapsøvelse på Raufoss 4. juni

Tirsdag 4. juni blir det mye blålys i område rundt Raufoss Industripark/Gjøvik. Nesten 200 personer er med i en stor beredskapsøvelse

21.05.2019

Varsel om fare for styrtregn i Oppland - Oransje nivå

Torsdag ettermiddag ble farenivået oppgradert fra gult til oransje, det nest øverste nivået.

16.05.2019

Ber for Kvamskleiva-utbedring

Den farlig strekningen av E16 ved Kvamskleiva i Vang er en beredskapsmessig utfordring. Nå ber Fylkesmannen i Innlandet tre departement om at utbedring gjennomføres så raskt som mulig.

10.05.2019

Skype-møte med 48 kommuner samtidig? Ingen problem!

Referat fra Skype-møte mellom Fylkesmannen i Innlandet, de 48 kommunene i Innlandet og de 22 brannsjefene i Innlandet.

08.05.2019

Veterandagen

I dag feirer vi Frigjørings- og veterandagen. 

24.04.2019

Skogbrann og tørke 2018 - Evalueringsrapport

Sommeren 2018 var det tørreste og varmeste på mange år. Flere steder i Oppland gikk det over 100 dager uten at det kom noe nedbør. Dette førte til stor skogbrannfare, tørkeutfordringer for landbruket og vannmangel enkelte steder. Det er nå laget en evalueringsrapport på håndteringen av denne situasjonen

11.04.2019

Vi må bli flinkere til å tenke på tvers

Var et av budskapene som ble gitt da Fylkesberedskapsrådet i Innlandet var samlet for første gang. Fylkesmannen ønsker å bruke rådet aktivt og strategisk - det er viktig å lære hverandre å kjenne!

08.04.2019

Evalueringsrapport etter flaumen i Skjåk kommune i 2018

Fylkesmannen i Innlandet har i samarbeid med Skjåk kommune laga ein evalueringsrapport i samband med akuttfasen av flaumhendinga i Skjåk kommune 14. og 15.oktober 2018

02.04.2019

Kunngjøring: Rekvisisjon av øvingslende 1.-12. april 2019

Forsvaret vil i perioden 1.-12. april 2019 rekvirere lende til skred redningskurs i regi av Forsvarets Vinterskole. Kurset vil foregå i Lom kommune, i fjellområdene rundt Sognefjellshytta. 

26.03.2019

Vil «din» organisasjon møte stortingfolka?

«Treffpunkt Innlandet» finner sted på Hamar 1. april. Da har fylkeskommunene og Fylkesmannen invitert organisasjoner til «interessepolitisk speed-dating» med de 14 stortingsrepresentantene – men kanskje dere ikke er invitert?

20.03.2019

45 av 48 kommuner på beredskapsmøte

Dette var det første møte på beredskapsområdet i Innlandet og både ordførerere, rådmenn og beredskapskontakter deltok. Tilstede var også Sivilforsvaret i Hedmark og Oppland, HV-05 og Politiet i Innlandet.

11.03.2019

Atomhendelse

Radioaktiv forurensning eller stråling kan gi helseskader. Kommunen må ha planer for håndtering og informasjon til befolkningen dersom en slik hendelse skjer.

11.03.2019

Kommunalt beredskapsråd

Kommunalt beredskapsråd er et forum der alle som jobber med beredskap kan møtes for gjensidig orientering om beredskapsarbeid. 

08.03.2019

Kunngjøring: Rekvisisjon av øvingslende 13-20. mars 2019

Forsvaret vil i perioden 13.-20. mars 2019 gjennomføre Alliert Vinterkurs nr. 2 i kommunene; Tolga og Rendalen.

08.03.2019

Eksempel på kommune ROS

Dette eksemplet fra Øystre Slidre er bygd opp for å møte  kravene i forskrift om beredskapsplikt § 2 a - f.  Kommunen har gitt tillatelse til at eksempelet kan brukes som mal.

19.02.2019

Fylkesmannens kontaktmøte beredskap vår 2019

Fylkesmannen i Innlandet inviterer herved til kontaktmøte for kommunene om samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er en fagsamling for beredskapskoordinatorene, men vi ser gjerne at også rådmenn og ordførere deltar.

05.02.2019

Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling - nytt rundskriv

Det er kommet et nytt rundskriv for samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling. Formålet med rundskrivet er å redegjøre for de reglene i plan- og bygningsloven som ivaretar hensynet til samfunnssikkerhet.

05.02.2019

Jodtabletter til salgs på apotek

Fra 1. november 2018 er jodtabletter til salgs på apotekene. Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn har jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

31.01.2019

Det første kommunestyreinnlegget

Fylkesmann Knut Storberget inntok talerstolen i Stor-Elvdal onsdag kveld og holdt sitt første innlegg som fylkesmann for et helt kommunestyre. «Lav terskel og åpen dør» snakket han om også her.

18.01.2019

Knut på tur – fra fjell til flatbygd

Fylkesmann Knut Storberget besøker stadig flere av Innlandets 48 kommuner; mandag denne uka fjellkommunene Dovre og Lesja og torsdag Ringsaker. Der sto vellykket byutvikling i Brumunddal på agendaen.

10.01.2019

Fylkesmannen har startet på sin kommunetur

I løpet av 100 dager skal Innlandets nye fylkesmann, Knut Storberget, besøke samtlige 48 kommuner. I går startet han i Løten.

02.01.2019

- Ta initiativ til gagn og beste….

Den nye fylkesmannen, Knut Storberget, griper til fylkesmannsinstruksen når han snakker om sine ambisjoner for «Fylkesmannen i Innlandet». Han vil ta initiativ.

27.12.2018

Velkommen til de nye nettsidene våre!

Fra 1.1.2019 er Fylkesmannen i Innlandet et faktum. En ny fylkesmann, en ny organisasjon og 250 fagfolk innenfor mange forskjellige felt er klare for å gjøre en innsats til beste for Innlandet.

16.10.2018

Du er en del av Norges beredskap

Bli med i arbeidet med å styrke befolkningens egenberedskap!

Flere nyheter Få nyhetsvarsel