Mekling førte frem

Kongsvinger kommune og Statens vegvesen kom til enighet da Fylkesmannen i Innlandet før første gang gjennomførte mekling. Det dreide seg om 20 tomter på Granli åtte kilometer fra sentrum, som kommunen nå har fått grønt lys for.

Vegvesenet mente området vil bli liggende som en «satellitt» og ikke være i tråd med hverken statlige retningslinjer eller kommunens egen bystrategi.

I meklingen fremhevet kommunen blant annet at den trenger et variert botilbud og at dette er et attraktivt område landlig og med fin beliggenhet inntil flerbruksområdet på Liermoen. De sto fast på at det fortsatt er et mål å styrke byen og å fortette innen øvrige tettsteder, slik det kommer fram i kommuneplanens arealdel som nå sendes på offentlig ettersyn.

Statens vegvesen valgte under meklingen å trekke innsigelsen selv om botilbud her i sin helhet vil bli bilbasert og på sikt vil kunne fremtvinge trafikksikkerhetstiltak som blant annet gang- og sykkelveg.

 

Kontaktpersoner