Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Blogger fra Statsforvalteren i Innlandet


Statsforvalterens ansatte skriver ofte kronikker og lengre innlegg som blir publisert i aviser og andre steder. Her har vi samlet de viktigste.

Publisert 01.01.2021

"Bloggene" nedenfor ligger i kronologisk rekkefølge med den nyeste øverst.