Embetsledelsens offisielle aktiviteter

Dette gjør embetsledelsen (fylkesmann Knut Storberget og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen) i ukene framover:

Uke 4 | 20. januar - 24. januar 2020

 • Mandag 20. januar: Fylkesmannen og ass. fylkesmann deltar på øvelse i regi av DSB. (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. DSB øver Fylkesmannen på beredskapsområdet), Hamar
 • Mandag 20. januar: Fylkesmannen har møter med de politiske partiers ledelse i Innlandet: Arbeiderpartiet.
 • Tirsdag 21. januar: Fylkesmannen deltar og har innledning på nasjonal lokalsamfunnskonferanse, Gardermoen.
 • Tirsdag 21. januar: Ass. fylkesmann har innlegg på seminar om tilsyn og egenkontroll i kommunene på Hamar.

Uke 5 | 27. januar - 31. januar 2020

 • Mandag 27. januar: Fylkesmannen og ass. fylkesmann har møte med Statens vegvesen, Lillehammer.
 • Mandag 27. januar: Fylkesmannen har innledning om fylkesmannsembetet og kommunene i Innlandet, Rotary Lillehammer.
 • Onsdag 29. januar: Fylkesmannen har innledning for Kommunaldepartementets kommunalavdeling om Innlandet, kommunene og fylkesmannsembetet.
 • Onsdag 29. januar: Fylkesmannen deltar i møte og middag med generalsekretær for Crop Trust, Oslo.
 • Fredag 31. januar: Fylkesmannen og ass. fylkesmann er på styringsmøte med Landbruksdepartementet, Lillehammer.

Uke 6 | 3. februar - 7. februar 2020

 • Mandag 3. februar: Fylkesmannen innleder på den nasjonale Samfunnsikkerhetskonferansen 2020, Oslo.
 • Mandag 3. februar: Ass. fylkesmann er på møte i RSA (Råd for samarbeid med arbeidslivet), HINN, Lillehammer.
 • Tirsdag 4. februar: Ass. fylkesmann deltar på fylkesmannsmøte, Oslo.
 • Tirsdag 4. februar: Fylkesmannen deltar på valglovutvalgets møte, Oslo.
 • Onsdag 5. februar: Fylkesmannen og ass. fylkesmann deltar på fylkesmannsmøte, Oslo.
 • Torsdag 6. februar: Fylkesmannen holder innledning for Kriminalomsorgen i Innlandet, Scandic Elgstua Elverum.
 • Torsdag 6. februar: Fylkesmannen møter Glommen og Mjøsen Skog, Elverum.
 • Torsdag 6. februar: Fylkesmannen deltar og holder hilsen i gudstjeneste i anledning samefolkets dag, Elverum Hovedkirke.
 • Fredag 7. februar: Fylkesmannen deltar i Fylkesmannens barne- og ungdomspanel, Hamar.
 • Fredag 7. februar: Ass. fylkesmann har møte med Hamar kommune om intercity, Hamar.
Fylkesmann Knut Storberget og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen.

Fylkesmann Knut Storberget og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen. (Foto: Fylkesmannen i Innlandet)