Ansatte

Navn Stilling Avdeling Telefon
Aarestrup, Kjell Seniorrådgiver Areal og klima 61 26 61 56
Aas, Nina Marie Seniorrådgiver Areal og klima 61 26 60 39
Aasterud, Unn Seniorrådgiver Sosial 61 26 61 11
Abrahamsen, Terje Seniorrådgiver Areal og klima 61 26 60 64
Abrahamson, Alexandra Seniorrådgiver Naturmangfold og verneområder 61 26 60 63
Aga Schioldborg, Alexandra Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 61 26 61 24
Amrud, Elin Seniorrådgiver Helse og omsorg 61 26 61 06
Andersen, Line Seniorrådgiver Vannforvaltning og forurensning 61 26 60 71
Bakke, Sondre Brynjulvsrud Seniorrådgiver Juridisk enhet 62 55 10 86
Baukhol-Klidonas, Ellen Seniorrådgiver Helse og omsorg 61 26 61 05
Bechensten, Jens Christian Seniorrådgiver Helse og omsorg 61 26 60 37
Bekkelund, Dag Anders Konsulent Felles tjenester og drift 62 55 14 18
Berg, Inger Seniorrådgiver Barnevern og familie 61 26 60 97
Berg, Mari Kleiven Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 61 26 61 32
Berge, Eirin Nasjonalparkforvalter Naturmangfold og verneområder 61 26 62 09
Bjorli, Espen Seniorrådgiver Barnevern og familie 61 26 60 34
Bjurstedt, Carl Severin Nasjonalparkforvalter Naturmangfold og verneområder 61 26 62 07
Bjørneng, Signe Rådgiver Juridisk enhet 61 26 60 90
Blakstad, Eli Velferdsdirektør Virksomhetsområdeledelse 61 26 60 50
Botten Pedersen, Kristian Seniorrådgiver Kommunal og regional samordning 62 55 10 93
Bratholm, Ingrid Bergsland Rådgiver Juridisk enhet 62 55 11 47
Bratlie, Hanne Kristin Seniorrådgiver Vergemål 62 55 10 72
Brochmann, Julie Nilsen Rådgiver Juridisk enhet 62 55 10 84
Broderstad, Benedicte Rådgiver Naturmangfold og verneområder 61 26 60 55
Brukvangen, Joar Fagdirektør Jord og mat 62 55 12 38
Brøste, Ellen Nordrum Rådgiver Areal og klima 62 55 11 90
Bue Mathisen, Kirsten Rådgiver Barnevern og familie 61 26 60 96
Buhendwa, Fabrice Bulonge Førstekonsulent Vergemål 62 55 10 90
Bækkevold, Arild Seniorrådgiver Helse og omsorg 62 55 13 64
Bø, Runa Fagdirektør Kommunal og regional samordning 61 26 60 54
Bøe, Silje Seniorrådgiver Jord og mat 62 55 12 08
Bøe, Tove Annethe Seniorkonsulent Felles tjenester og drift 61 26 60 11
Børresen, Tonje Rådgiver Vergemål 62 55 11 39
Børve, Lars Nasjonalparkforvalter Naturmangfold og verneområder 61 26 62 08
Caspari, Bernhard A. Avdelingsdirektør Vergemål 62 55 10 75
Caspersen, Mette Lunde Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 61 26 60 92
Culina, Unni Seniorrådgiver Vergemål 62 55 10 88
Dagfinrud, Unni Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 62 55 14 16
Dahl, Line Seniorrådgiver Sosial 61 26 60 86
Dalheim, Liv Maria Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 61 26 61 30
Dalseg, John-Ludvik Seniorrådgiver Jord og mat 61 26 61 48
Djup, Magne Fagdirektør Juridisk enhet 62 55 10 77
Dypdal, Helene Seniorrådgiver Helse og omsorg 61 26 61 04
Dølgaard, Simen Rådgiver Samfunnssikkerhet og beredskap 62 55 11 11
Eggen, Svein Seniorrådgiver Helse og omsorg 61 26 61 10
Eidahl, Bernt Seniorrådgiver Skog- og trebruk 61 26 61 62
Elstrand, Haavard Miljø- og landbruksdirektør Virksomhetsområdeledelse 62 55 12 05
Emilsen, Julie Rådgiver Vergemål 62 55 10 81
Enger, Elin Seniorrådgiver Sosial 62 55 11 15
Eriksen, Heidi Seniorrådgiver Vannforvaltning og forurensning 61 26 60 60
Fagerlund, Ragnhild Korsvold Seniorrådgiver Felles tjenester og drift 61 26 60 17
Fallingen, Gro Opsahl Seniorrådgiver Helse og omsorg 62 55 13 56
Feiring, Anne Lise Slåtsveen Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 62 55 14 17
Fiske, Aksel Nes Rådgiver Vannforvaltning og forurensning 61 26 61 43
Flatebø, Hanne Seniorrådgiver Helse og omsorg 62 55 13 69
Fliflet, Kine Seniorrdågiver Skog- og trebruk 61 26 61 61
Fløtre, Jens Underdirektør Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon 61 26 61 15
Fossum, Anne Kathrine Kommunal- og samordningsdirektør Virksomhetsområdeledelse 62 55 10 36
Fossum, Matti Seniorrådgiver Samfunnssikkerhet og beredskap 62 55 11 76
Fossum, Steinar Underdirektør Naturmangfold og verneområder 61 26 60 69
Fremgården, Tordis Seniorrådgiver Jord og mat 62 55 12 09
Frys, Lenka Førstesekretær Felles tjenester og drift 61 26 60 25
Fæste, Heidi Seniorrådgiver Helse og omsorg 61 26 61 18
Gangås, Gaute Seniorrådgiver Areal og klima 61 26 60 73
Gaukerud, Ingebjørg Seniorrådgiver Vergemål 62 55 12 17
Gilleberg, Marit Fagdirektør Kommunal og regional samordning 62 55 10 44
Gillund, Ola Rådgiver (pensjonist) Vannforvaltning og forurensning 62 55 11 79
Gjerald, Monica Åsen Seniorrådgiver Sosial 62 55 13 63
Gjerlaug, Hans Christian Rådgiver (pensjonist) Naturmangfold og verneområder 62 55 11 82
Gjestvang, Aasa Avdelingsdirektør Barnehage og opplæring 61 26 61 20
Golten, Beate Organisasjons- og HR direktør Virksomhetsområdeledelse 61 26 60 10
Gotehus, Øyvind Avdelingsdirektør Areal og klima 62 55 11 66
Graedler, Randi Marthe Kalstad Seniorrådgiver Helse og omsorg 61 26 60 85
Granli, Stein Egil Seniorrådgiver Vannforvaltning og forurensning 61 26 60 77
Grasbakken, Anne Berit Seniorrådgiver Jord og mat 61 26 61 47
Gravdal, Håvard Pharo Seniorrådgiver Areal og klima 61 26 61 42
Grevrusten, Stein Magne Nasjonalparkforvalter Naturmangfold og verneområder 61 26 62 10
Grønolen, Guri Seniorrådgiver Jord og mat 61 26 61 38
Gudevang, Espen Seniorrådgiver Areal og klima 61 26 61 58
Hagemoen, Marit Kval Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 61 26 61 25
Hagen, Elisabeth Seniorrådgiver Helse og omsorg 62 55 13 73
Hagen, Lars Martin Seniorrådgiver Jord og mat 62 55 12 54
Haget, Dagfinn Seniorrådgiver Skog- og trebruk 62 55 12 14
Hallum, Anne Kristine Seniorrådgiver Helse og omsorg 62 55 13 66
Hansen, Solveig Avdelingsdirektør Sosial 62 55 11 36
Harstad, Ida Kjerschow Avdelingsdirektør Barnevern og familie 62 55 13 67
Haugen, Erik Seniorrådgiver kommunikasjon Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon 62 55 10 51
Haugen, Jo-Bjørner Avdelingsdirektør Juridisk enhet 61 26 60 35
Haugnes, Håvard Seniorrådgiver Juridisk enhet 62 55 10 57
Haugum, Gunhild Seniorrådgiver Areal og klima 62 55 11 91
Hegge, Ola Seniorrådgiver Vannforvaltning og forurensning 61 26 60 61
Helgesen, Rannveig Seniorrådgiver Naturmangfold og verneområder 62 55 11 75
Helgevold, Siv Irene Seniorkonsulent Vergemål 62 55 10 55
Hermansen, Jens Helte Seniorrådgiver Areal og klima 61 26 61 44
Heyerdahl, Tony Seniorrådgiver Helse og omsorg 61 26 61 07
Hilde, Elin Seniorrådgiver Vannforvaltning og forurensning 61 26 60 67
Hjemsæteren, Tom Senioringeniør Naturmangfold og verneområder 62 55 11 85
Hoff, Kolbjørn Seniorrådgiver Naturmangfold og verneområder 61 26 60 58
Holen, Carl Olav Seniorrådgiver Skog- og trebruk 61 26 61 55
Holm, Hilde Seniorkonsulent Skog- og trebruk 62 55 12 35
Holth, Anne Cathrine Fagdirektør (delvis permisjon) Kommunal og regional samordning 62 55 14 05
Holth, Marius Rådgiver Helse og omsorg 61 26 61 16
Horsberg, Stig Seniorrådgiver Jord og mat 61 26 61 50
Horten, Anne-Beathe Seniorrådgiver Sosial 62 55 13 65
Hoven, Hilde Jorunn Seniorrådgiver Jord og mat 61 26 61 45
Huse, Lisbeth Berntsen Seniorrådgiver Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon 61 26 60 28
Huse, Marte Kari Seniorrådgiver Kommunal og regional samordning 62 55 10 76
Hveberg, Siv Elisabeth Seniorrådgiver Juridisk enhet 62 55 10 73
Høigård, Elise Tajet Førstekonsulent Samfunnssikkerhet og beredskap 62 55 10 52
Hølmen, Aud Helen Seniorrådgiver Barnevern og familie 61 26 60 45
Høvde, Kristin Rådgiver Barnevern og familie 62 55 13 50
Høyer, Inger Renholder Felles tjenester og drift 61 26 62 22
Høyesveen, Kirsti Seniorrådgiver Felles tjenester og drift 61 26 60 15
Igeltjørn, Marte Hveem Senioringeniør Vannforvaltning og forurensning 62 55 11 73
Ilseng, Erik Rådgiver (pensjonist) Jord og mat 62 55 12 31
Imingen, Irene Seniorrådgiver Helse og omsorg 62 55 11 43
Iversen, Malin Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 61 26 61 23
Jacobsen, Torild Avdelingsdirektør Felles tjenester og drift 61 26 61 64
Karlsen, Jørn Fagdirektør Areal og klima 61 26 60 57
Kjær, Roar Senioringeniør Areal og klima 62 55 12 18
Kjærnsli, Henrik Konsulent Vergemål 61 26 60 44
Kjøsnes, Hanne Seniorrådgiver Helse og omsorg 62 55 11 46
Klafstad, Anne Seniorrådgiver Vergemål 62 55 14 27
Klæbo, Harald Seniorrådgiver Naturmangfold og verneområder 61 26 60 56
Knarrum, Vebjørn Avdelingsdirektør Naturmangfold og verneområder 61 26 60 70
Kolstad, Marit Seniorrådgiver Vergemål 62 55 12 15
Kongsvold, Åse Seniorrådgiver Helse og omsorg 61 26 61 03
Kragerud, Heidi Marie Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 61 26 61 21
Kringlebotn, Torfinn Seniorrådgiver Skog- og trebruk 62 55 12 21
Kristiansen, Kjell Erik Seniorrådgiver Samfunnssikkerhet og beredskap 62 55 11 07
Kristiansen, Olav Nilsen Vergemål 62 55 10 82
Kristiansen, Victoria Marie Seniorrådgiver Naturmangfold og verneområder 61 26 60 65
Krohn, Kari Elise Seniorrådgiver Helse og omsorg 61 26 60 36
Kroken, Jørn Seniorrådgiver Helse og omsorg 62 55 11 42
Kronen Krossnes, Bård -Assisterende fylkeslege Helse og omsorg 62 55 13 61
Lagethon, Erik Avdelingsdirektør Jord og mat 61 26 61 60
Larsen, Berit Strand Seniorkonsulent Vergemål 62 55 11 14
Larsen, David Seniorrådgiver Juridisk enhet 62 55 11 71
Lie, June Merete Rådgiver Barnevern og familie 61 26 60 98
Liebe, Morten Nasjonalparkforvalter Naturmangfold og verneområder 61 26 62 01
Lien, Kai Arne Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 62 55 10 78
Liljan, Hanne Sofie Bjerkås Rådgiver Vergemål 62 55 12 12
Lindstad, Bente Nygaard Seniorrådgiver Sosial 62 55 11 35
Lorentzen, Ivar Seniorrådgiver Jord og mat 61 26 61 39
Lund, Asbjørn Fylkesberedskapssjef Samfunnssikkerhet og beredskap 61 26 60 40
Lund, Maj Christin Stenersen Rådgiver Vergemål 62 55 10 80
Lunde, Monica Seniorrådgiver Samfunnssikkerhet og beredskap 62 55 10 87
Magnes, Gunhild Halsten Rådgiver Barnevern og familie 61 26 60 88
Magnus, Turid Rådgiver Barnehage og opplæring 61 26 61 27
Malmedal, Olav Seniorrådgiver Areal og klima 61 26 61 41
Martinsen, Nina Rådgiver Vergemål 62 55 10 71
Mellison, Philip Seniorrådgiver Areal og klima 61 26 60 79
Midthaugen, Randi Irene Seniorrådgiver Sosial 61 26 60 48
Midthus, Berit Rådgiver Vergemål 62 55 10 04
Moen, Gjertrud Aas Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 62 55 14 14
Neby, Erica Seniorrådgiver Naturmangfold og verneområder 62 55 11 65
Ness, Christen Seniorrådgiver Kommunal og regional samordning 62 55 10 92
Nordby, Katrine Tømmerdal Seniorrådgiver Juridisk enhet 62 55 11 37
Norstad, Ariane Bekk Nasjonalparkforvalter Naturmangfold og verneområder 62 55 11 87
Norum, Ine Cecilie Jordalen Rådgiver Vannforvaltning og forurensning 61 26 60 74
Nyberget, Anne Lise Ottershagen Rådgiver Vergemål 62 55 12 19
Nystuen, Hilde Seniorrådgiver Naturmangfold og verneområder 62 55 11 86
Oddløkken, Lise Rådgiver Barnevern og familie 61 26 60 95
Oftedal, Maren Seniorrådgiver Vergemål 62 55 10 79
Olsen, Anders Waldemar Rådgiver Vannforvaltning og forurensning 61 26 60 72
Olsen, Ingunn Seniorkonsulent Felles tjenester og drift 62 55 10 05
Olsen, Marie-Louise Seniorrådgiver Naturmangfold og verneområder 61 26 60 76
Olsen, Turid Windjusveen Seniorrådgiver Jord og mat 62 55 12 48
Olstad, Thomas Seniorrådgiver Naturmangfold og verneområder 62 55 11 81
Onsrud, Torgeir Seniorrådgiver Jord og mat 61 26 61 46
Paulsen, Nina Nordhagen Rådgiver Vergemål 62 55 10 89
Pedersen, Tore Avdelingsdirektør Vannforvaltning og forurensning 61 26 60 52
Pötzl-Obytz, Jordis Assisterende fylkeslege Helse og omsorg 62 55 13 70
Qvenild, Tore Rådgiver (pensjonist) Vannforvaltning og forurensning 62 55 11 68
Rennan, Gunnar Seniorrådgiver Felles tjenester og drift 61 26 60 06
Renolen, Ingrid Seniorrådgiver Samordnings- og beredskapsstaben 61 26 61 57
Riis, Anders Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 61 26 61 28
Rognstad, Kjell Joar Avdelingsdirektør Jord og mat 61 26 61 63
Roland, Guro Karlsen Seniorrådgiver Juridisk enhet 62 55 11 63
Rudi, Guri Seniorrådgiver Helse og omsorg 61 26 61 14
Rueslåtten, Linn Christin Myhrer Rådgiver Vannforvaltning og forurensning 61 26 60 59
Rundsveen, Mette Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 61 26 60 42
Ruud, Therese Seniorrådgiver Naturmangfold og verneområder 61 26 60 66
Rydjord, Ellen Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 61 26 61 31
Rødstøl, Mari Melbø Seniorrådgiver Naturmangfold og verneområder 61 26 62 05
Røhnebæk, Sidsel Seniorrådgiver Jord og mat 61 26 61 54
Rønningen, Rita Terese Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 61 26 61 26
Sandtrøen, Magne Seniorrådgiver Skog- og trebruk 62 55 12 07
Sandum, Merethe Seniorrådgiver Jord og mat 62 55 12 47
Schrøder, Jan Seniorrådgiver Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon 62 55 11 78
Seem, Solveig Seniorrådgiver Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon 62 55 11 41
Simensen, Stian Rådgiver Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon 61 26 60 29
Sjåstad, Ane Merete Rådgiver Barnevern og familie 61 26 61 19
Skauge-Skogheim, Ingrid Seniorrådgiver Juridisk enhet 62 55 11 30
Skjeflo, Stig Seniorrådgiver Helse og omsorg 62 55 13 59
Skjelkvåle, Anne Pauline Seniorrådgiver Jord og mat 62 55 12 37
Skogsrud, Ragnhild Seniorrådgiver Vannforvaltning og forurensning 62 55 11 80
Skotte, Aurora Konsulent Vergemål 61 26 60 49
Skrefsrud, Bente Seniorrådgiver Barnehage og opplæring 61 26 61 33
Slettetveit, Julie Seniorrådgiver Jord og mat 62 55 12 50
Smeby, Thomas-Erik Seniorrådgiver Jord og mat 61 26 61 51
Smith, Edith Maria Rådgiver Vergemål 61 26 60 47
Snilsberg, Kristin Hemma Seniorrådgiver Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon 61 26 60 12
Solli, Anne Helene Seniorkonsulent Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon 61 26 60 26
Staum, Kristine Margit Rådgiver Barnehage og opplæring 61 26 61 34
Steberg, Kari Seniorrådgiver Areal og klima 61 26 60 78
Steen, Unni Seniorkonsulent Felles tjenester og drift 62 55 10 30
Steinbakke, Bente Rådgiver Felles tjenester og drift 61 26 60 13
Stensby, Trond Nasjonalparkforvalter Naturmangfold og verneområder 61 26 62 06
Stenset, Guro Rådgiver Helse og omsorg 61 26 61 13
Stevanovic, Vladimir Seniorsekretær Felles tjenester og drift 61 26 60 32
Storberget, Knut Fylkesmann Embetsledelse 61 26 60 03
Stordal, Karianne Kommunikasjonssjef Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon 61 26 60 09
Stubberud, Wenche Rådgiver Barnehage og opplæring 62 55 14 26
Stubsjøen, Jorunn Seniorrådgiver Jord og mat 62 55 12 06
Stuen, Odd Henning Prosjektleder Vannforvaltning og forurensning 61 26 61 37
Støve, Kjersti Rådgiver Sosial 62 55 13 60
Sustad, Joakim Førstesekretær Felles tjenester og drift 61 26 60 07
Svare, Renate Seniorrådgiver Helse og omsorg 61 26 60 93
Sveen, Arnt Seniorrådgiver Helse og omsorg 61 26 61 09
Sveen, Kari Nasjonalparkforvalter Naturmangfold og verneområder 61 26 62 03
Svesengen, Tone Huuse Seniorrådgiver Sosial 61 26 60 87
Syverstad, Heidi Seniorrådgiver Vergemål 62 55 10 91
Sørensen, Ståle Seniorrådgiver Naturmangfold og verneområder 62 55 11 70
Sørlie, Kristine Nasjonalparkforvalter Naturmangfold og verneområder 61 26 62 04
Sørmo, Jon Kristian Underdirektør Barnehage og opplæring 61 26 61 22
Taraldsen, Gro Seniorrådgiver Samfunnssikkerhet og beredskap 61 26 60 41
Theisen, Hans Anders Seniorrådgiver Areal og klima 62 55 12 23
Throndsen, Arne Underdirektør Helse og omsorg 62 55 13 52
Torsbakken, Berit Siring Seniorkonsulent Felles tjenester og drift 61 26 60 05
Tremoen, Sigurd Assisterende fylkesmann Embetsledelse 61 26 60 02
Tunheim, Marit Andrine Kraglund Seniorrådgiver Barnevern og familie 61 26 60 27
Tørud, Sissel Seniorrådgiver Jord og mat 61 26 61 53
Uhnger, Gustav Rådgiver Skog- og trebruk 61 26 61 59
Ullring, Ulf Nasjonalparkforvalter Naturmangfold og verneområder 61 26 62 02
Urdal, Andreas Martin Seniorrådgiver Samfunnssikkerhet og beredskap 62 55 11 13
Uyen Doan-Tran, Caitlin Rådgiver Barnevern og familie 61 26 60 89
Valan, Sindre Kolstad Nasjonalparkforvater Naturmangfold og verneområder 62 55 11 89
Vallgårda, Harald Fylkeslege Helse og omsorg 62 55 13 82
van Betten, Frank Assisterende fylkeslege Helse og omsorg 61 26 61 08
Vatn, Kathrine Eriksen Overingeniør Vannforvaltning og forurensning 62 55 11 72
Vatn, Sonja Assisterende fylkeslege Helse og omsorg 62 55 13 57
Veflen, Kristin Rådgiver Juridisk enhet 62 55 10 83
Vereide, Linnea Karoline Rådgiver Naturmangfold og verneområder 61 26 60 62
Vold, Karoline Finstad Seniorrådgiver Jord og mat 62 55 12 30
Volla, Ranveig Konsulent Vergemål 62 55 10 85
Vorkinn, Marit Seniorrådgiver Naturmangfold og verneområder 61 26 60 68
Wedum, Simen Rådgiver Juridisk enhet 62 55 10 94
Westrum, Bente Assisterende fylkeslege Helse og omsorg 61 26 61 02
Wien, Suzanne Rådgiver Naturmangfold og verneområder 62 55 11 74
Wiken, Marianne Seniorrådgiver Juridisk enhet 62 55 10 74
Ødegårdstuen, Jorunn Seniorrådgiver Barnevern og familie 61 26 60 82
Østbye, Eva Elisabeth Seniorkonsulent Jord og mat 62 55 12 28
Øversveen, Hilde Førstekonsulent Felles tjenester og drift 61 26 60 51