Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Redusert åpningstid i publikumsmottaket på Lillehammer


På grunn av skjerpede smitteverntiltak er Statsforvalterens servicetorg i Lillehammer åpent for publikum bare i perioden mellom kl. 10:00 og 14:00. I Hamar følger vi huseiers åpningstider, så de er som før (08:00-15:30).

FREDAG 08.01.2021 15.06, SIST ENDRET 19.01.2021 11.12

De nye åpningstidene gjelder foreløpig fra tirsdag 5.1.2021 og ut januar.

Telefonen er betjent som vanlig fra 08:00–15:30.