53 stortingsmøter på en drøy time

Slik ser intressepolitisk speed-dating ut: Fra venstre har Bjørn Lien i NAV Innlandet sine ti minutter med Kristian Tonning Riise (H), mens bak dem står Lastebileierforbundets Guttorm Tyssnes med Tor Andre Johansen (Frp), og ved siden av er Bengt Fasteraune (Sp) og Gaute Nøkleholm i Romedal og Stange Almenning. Midt på bildet Olemic Thommesen (H) og en hel delegasjon fra røde kors, foran til venstre har Rigmor Aasrud (A) speed-dating med Elisabeth Gjems i Hedmark bondelag og lengst foran til høyre er det Oppland bondelags Kristina Hegge som har kapret Tore Hagebakken (A) en ti-minutters tid.
Slik ser intressepolitisk speed-dating ut: Fra venstre har Bjørn Lien i NAV Innlandet sine ti minutter med Kristian Tonning Riise (H), mens bak dem står Lastebileierforbundets Guttorm Tyssnes med Tor Andre Johansen (Frp), og ved siden av er Bengt Fasteraune (Sp) og Gaute Nøkleholm i Romedal og Stange Almenning. Midt på bildet Olemic Thommesen (H) og en hel delegasjon fra røde kors, foran til venstre har Rigmor Aasrud (A) speed-dating med Elisabeth Gjems i Hedmark bondelag og lengst foran til høyre er det Oppland bondelags Kristina Hegge som har kapret Tore Hagebakken (A) en ti-minutters tid. (Foto: Ivar Ødegaard)

Innlandet blir til. Ni stortingsrepresentanter fra begge innlandsfylker har møtt organisasjoner og næringsliv. Hovedtema var bioøkonomi, men her møtte også 15 organisasjoner de to stortingsbenkene. Det alene ble det 53 møter ut av.

-Vi har stort potensiale for å lykkes med å nyttiggjøre oss jorda og skogen enda bedre. Men da må vi finne de politiske virkemidlene som kan hjelpe oss. Derfor er det viktig å samle de politiske ressursene som vi gjør her i dag, sa fylkesmann Knut Storberget da han åpnet «Treffpunkt Innlandet», der om lag 140 personer deltok på en eller annen måte.

Viktigst å bli kjent med hverandre

Fylkesmannen og de to fylkeskommunene var vertskap. Innleggene var korte og poengterte, og lunsjen ble spist stående mens stortingsfolk og organisasjoner «speed-datet» med ti-minutter lange møter eller snakket med folk på de om lag 15 stands’ene som var i treffpunktets vrimlehall.

Her satte stortingspolitikere, fylkespolitikere, organisasjoner og næringsliv satte hverandre stevne en hel dag for å bli kjent med hverandre. Telefonnummer og epostadresser ble utvekslet, og mange fra organisasjonene var forbauset hvor enkelt det var å få kontakt med rikspolitikerne.

Bente Løvenskiold hos Norskog hadde forventninger til fortsettelsen av møtet, og sa: -Stortingspolitikere, husk hvor dere kommer fra! Og Elisabeth Gjems, leder i Hedmark bondelag, minnet om hele landbrukets muligheter, ikke bare mulighetene som ligger i skogen.

Bioøkonomi var hovedtema

Dagens hovedtema var bioøkonomi, og fylkesråd Thomas Breen i Hedmark fylkeskommune trakk opp de store linjene fra en SINTEF-rapport; bioøkonomi kan gi Innlandet 25.000 nye arbeidsplasser og 20 milliarder i økt, årlig verdiskapning.

Men dette skjer ikke av seg sjøl, og krever en form for industribygging som Norge ikke har gjort etter at vi fant oljen. Jan Erik Larsen i kommunikasjonsfirmaet Kruse Larsen tok for seg det som Innlandets aktører må gjøre: Skrive seg inn på den store, nasjonale dagordenen! Og det må skje fort. Han utfordret politikere i alle valører og nivåer, næringer og organisasjoner, fylkeskommuner og Fylkesmann. -Problemet er at for få forstår hva dette innebærer, sa Larsen. -Innlandet må få de nasjonale, politiske strategene til å ta steget inn i en bioøkonomisk tidsalder. «Alle» er positive til å satse på bioøkonomi, men hvem blir det som slår seg gjennom «muren av velvilje» og realiserer det som skal til for at bioøkonomi skal bli noe større enn enkeltstående suksesser? spurte han – og ga en del av svaret: -Innlandsbenken må ta rollen som spydspiss for bioøkonomien og bli dets fremste ambassadører!

Felles ansvar for vegen videre

I meningsutvekslingen etterlyste politikerne at Innlandet og fagmiljøene innen bioøkonomi var tydeligere i sin bestilling. Spørsmålet om hvordan dette kommuniseres kom opp. Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (A), Oppland tok bladet fra munnen og la inn sin versjon: -Vi vil redde verden og tjene penger på det!

Fylkesmann Knut Storberget avsluttet: -Skal noe skje er det helt avhengig av de som er i dette rommet nå. Her er stortingspolitikere, fylkespolitikere, eksperter, næringsfolk – og jeg har inntrykk av at vi har fått til en politisk samtale som ikke har snakket folk ned, men opp. Alle som er her har en forpliktelse til å gjøre noe på dette området – og det er arbeid nok til alle! Og ja, vi har det travelt.

Etter dette tok fylkesmannen for seg de forskjellige stortingsfolkene meritter og erfaringer, og avsluttet: -Vi skal derfor aldri undervurdere Innlandets politiske kraft!

MEDIA OM MØTET

Hallvard Grotli i Gudbrandsdølen Dagningen:

«Treffpunkt Innlandet var det nærmeste vi i seriøse politiske fora kan omtale som et vekkelsesmøte. 

Kontakter ble etablert. Budskap ble formidlet. Og viktige erkjennelser ble forhåpentligvis tatt med hjem: Det er først og fremst opp til næringsliv, bedrifter, politikere og kompetansemiljøer i Innlandet til å sette dagsorden.»

Henning Holter Christensen i Hamar Arbeiderblad:

«Historiens første Treffpunkt Innlandet, ga deltakerne mulighet til å bli kjent med hverandre. Muligheten til å drive interessepolitisk speeddating blant stortingspolitikerne for å få Innlandet på norgeskartet, ble en suksess.

140 personer med mye makt var samlet i salen.»