Innlandet i dialog med Stortingsbenkene

Fylkesmann i Innlandet, Knut Storberget, fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen, og fylkesråd i Hedmark, Per Gunnar Sveen, inviterer for første gang til «Treffpunkt Innlandet 1. april, ingen spøk».
Fylkesmann i Innlandet, Knut Storberget, fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen, og fylkesråd i Hedmark, Per Gunnar Sveen, inviterer for første gang til «Treffpunkt Innlandet 1. april, ingen spøk».

De to Stortingsbenkene fra Innlandet inviteres for å møte interesseorganisasjoner, privat næringsliv og statsetater i 1. april. Fylkesmannen i Innlandet og de to fylkeskommunene arrangerer da for første gang «Treffpunkt Innlandet», der aktørene blant annet kan drive «interessepolitisk speed-dating».

Det er for å styrke forbindelsen mellom Innlandets organisasjons- og næringsliv og offentlige myndigheter – og stortingsrepresentantene at denne møteplassen etableres. Arrangørene lover at her kan det snakkes både under lunsj og middag, og har allerede sikret aktører som både er taleføre og beslutningsdyktige.

En dag utenom det vanlige

Det legges opp til en tredeling av dagen; først en «situasjonsbeskrivelse av Innlandet», så er bioøkonomi valgt som et hovedtema for dagen, før det settes av  tid til at alle aktører kan drive «interessepolitisk speed-dating» blant annet med stortingspolitikerne fra Innlandet. Det er det gått ut invitasjon til snaut 140 personer, inklusive alle på Stortinget fra Hedmark og Oppland, folk fra næringsliv og organisasjonsliv, regionale statsetater og akademia – og fra arrangørene.

Her blir det en dag utenom det vanlige. Det blir mulighet for å sette opp stands for å presentere virksomhet og organisasjon. Lunchen kombineres med mingling, møteplasser og speeddating og det blir arbeidsmiddag er fire stortingsrepresentanter er utfordret til svare ut hva de vil ta med seg videre fra dagen. Disse er Rigmor Aaserud, Olemic Thommesen, Trygve Slagsvold Vedum og Tor André Johnsen.

Bioøkonomi og samfunnsutvikling generelt

Hovedtema i år er bioøkonomi, et område der fylkesmennene og fylkeskommunene i Innlandet har utarbeidet en felles strategi (Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024). Innlandet har grønn kunnskapsproduksjon på alle nivå, og har Norges ledende bioøkonomiklynge i Mjøsregionen. Arrangørene er opptatt av å løfte fram mulighetene Innlandet har i det grønne skifte.

Hedmark og Oppland fylkeskommune har regionalt ansvar for nærings- og samfunnsutvikling.  Fylkesmannen har en initiativrolle som forutsetter tett samhandling med – og mellom - miljøene i regionen, og tett kontakt og samarbeid med våre oppdragsdepartementer.  Felles for fylkeskommune og Fylkesmann er å skape en kultur for å være medspiller og se mulighetene.

Møtet finner sted på Hamar.

Kontaktpersoner