Velkommen til de nye nettsidene våre!

Mjøsbrua binder to fylker sammen. Nå er Fylkesmannen i Innlandet et faktum.
Mjøsbrua binder to fylker sammen. Nå er Fylkesmannen i Innlandet et faktum. (Foto: Ivar Ødegaard)

Fra 1.1.2019 er Fylkesmannen i Innlandet et faktum. En ny fylkesmann, en ny organisasjon og 250 fagfolk innenfor mange forskjellige felt er klare for å gjøre en innsats til beste for Innlandet.

 - Det er for de som bor her vi er til, sier den nye fylkesmannen, Knut Storberget. Vi håper at du er nysgjerrig på oss og vil følge med på hva vi driver med. Vi håper at du takker ja til nyhetsabonnement på nettsidene til Fylkesmannen i Innlandet og følger oss på sosiale medier. Vi vil gjøre vårt for å fortelle hva vi gjør og hvorfor vi gjør det.   

Det nye embetet skal betjene mer enn 380.000 mennesker fordelt på et areal på mer enn 52.000 kvadratkilometer – altså betydelig større enn Danmark. Området dekker nær 17 prosent av fastlandsarealet i Norge, og spenner fra Osloregionen i sør til Trøndelag i nord. Mot vest avgrenses Innlandet av Jotunheimen og fjellområdene i Valdres, i øst grensen mot Sverige.

Embetet skal hjelpe og veilede – men også kontrollere – 48 kommuner med store forskjeller blant annet når det gjelder folketall og økonomi.

- Mitt mål er at fylkesmannsembetet skal være en aktør å spille på lag med – for enkeltpersoner, organisasjoner, næringsliv og kommuner, sier Storberget, og legger til: - Men samtidig skal Fylkesmannen være «den gode autoritet», for det er klart at vi har autoritet i kraft av all den fagkunnskapen og kjennskapet vi har til området.

De to fylkesmannsembetene har i lang tid arbeidet med sammenslåingen, men likevel vil ikke alt være på plass fra første dag. Det ber Fylkesmannen om forståelse for.