Nye verneområder i Innlandet

Gammel granskog med død ved er viktig for en rekke rødlistede arter.
Gammel granskog med død ved er viktig for en rekke rødlistede arter. (Foto: Erica Neby)

I dag ble 18 verneområder opprettet av Kongen i statsråd, hvorav syv ligger i Oppland og Hedmark fylker.

Det er både områder på privat grunn og på Statskog SFs grunn som har blitt vernet i Oppland og Hedmark i dag. Fire av områdene er helt nye reservater, mens tre områder er utvidelser av eksisterende reservater. 

I Oppland har Turrtind naturreservat i Nordre Land kommune, Avrillen naturreservat i Gran kommune og Vesleåa naturreservat i Gran kommune blitt opprettet. I Hedmark har Sætersjøberget naturreservat i Våler kommune blitt opprettet, og de eksisterende reservatene Skjeftkjølen naturreservat i Trysil kommune samt Tronkberget naturreservat og Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune har blitt utvidet. 

Alle disse områdene har gammel barskog som er viktig for en rekke arter knyttet til gamle trær og død ved. Les den kongelige resolusjonen, vedtatte forskrifter og vernekart for alle områder i sidemargen. Du kan også lese nyhetssakene som er lagt ut på Klima- og miljødepartementets og Miljødirektoratets hjemmesider.