God elsykkeltur - men ikke over alt

Foto: Bjørn Brendbakken
Foto: Bjørn Brendbakken

Vi står foran en flott friluftssommer. Mange har de siste årene tatt i bruk elsykkelen for å komme seg ut i naturen, men den kan altså ikke brukes over alt.

Du kan ikke bruke el-sykkel – selv uten å ha motoren på - når du drar inn til Rondvassbu, Snøheim eller Glitterheim. Selv om reglene for el-sykling er myket opp, gjelder det fortsatt egne regler for el-sykling i nasjonalparkene. Her er el-sykling ikke tillatt, heller ikke om motoren er slått av. Du kan faktisk bli bøtelagt hvis du gjør dette.

Har du sykkel uten motor er det heller ikke fritt fram til å sykle hvor du vil i nasjonalparkene. I de fleste nasjonalparkene er sykling bare tillatt på enkelte traséer. Hvor disse traséene er, finner du på hjemmesidene for nasjonalparkene, se lenker til høyre.

Klima- og miljødepartementet jobber med en gjennomgang av verneforskriftene for de største verneområdene, men reglene over vil altså gjelde også for kommende sommer.