Elleve nye naturreservater i Innlandet

Formålet med opprettelsen av de elleve nye naturreservatene er å ta vare på gammel skog.
Formålet med opprettelsen av de elleve nye naturreservatene er å ta vare på gammel skog. (Foto: Erica Neby)

I dag ble det opprettet elleve nye naturreservater i Innlandet.

Kongen i statsråd vedtok i dag å opprette følgende naturreservater i Innlandet:

 1. Nekfallet naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark
 2. Gålaskarven naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark
 3. Gitvola og Nordre Kletten naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
 4. Kildeøyene naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
 5. Turtroa naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
 6. Nordhuehøgda naturreservat i Elverum kommune, Hedmark
 7. Skuta naturreservat i Nord-Odal kommune, Hedmark
 8. Brenninga naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark
 9. Sigridbrenna naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark
 10. Islandselve naturreservat i Sør-Aurdal kommune, Oppland
 11. Øystre Slidreåne naturreservat i Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner, Oppland

De nye naturreservatene er alle et resultat av ordningen med frivillig vern av skog. Det betyr at det er skogeieren selv som har tilbudt området for vern. Du kan lese mer om ordningen her. Alle de ovennevnte områdene har store arealer med gammel skog som er viktig for en rekke arter knyttet til gamle trær og død ved.

Les den kongelige resolusjonen, vedtatte forskrifter og vernekart for alle områder i sidemargen. Du kan også lese nyhetssakene som er lagt ut på Klima- og miljødepartementets og Miljødirektoratets hjemmesider. Alle grunneiere, kommuner, fylkeskommuner og høringsparter som har uttalt seg til høringsforslagene har fått dokumentene tilsendt.